מ"ג ירמיהו יד יד

מקראות גדולות ירמיהו


מקרא

כתיב (נוסח הפסוק לפי מהדורת וסטמינסטר):
ויאמר יהוה אלי שקר הנבאים נבאים בשמי לא שלחתים ולא צויתים ולא דברתי אליהם חזון שקר וקסם ואלול ותרמות [ואליל ותרמית] לבם המה מתנבאים לכם

מנוקד (נוסח הפסוק לפי מהדורת וסטמינסטר):
וַיֹּאמֶר יְהוָה אֵלַי שֶׁקֶר הַנְּבִאִים נִבְּאִים בִּשְׁמִי לֹא שְׁלַחְתִּים וְלֹא צִוִּיתִים וְלֹא דִבַּרְתִּי אֲלֵיהֶם חֲזוֹן שֶׁקֶר וְקֶסֶם ואלול ותרמות [וֶאֱלִיל וְתַרְמִית] לִבָּם הֵמָּה מִתְנַבְּאִים לָכֶם.

עם טעמים (נוסח הפסוק לפי מקרא על פי המסורה):
וַיֹּ֨אמֶר יְהֹוָ֜ה אֵלַ֗י שֶׁ֚קֶר הַנְּבִאִים֙ נִבְּאִ֣ים בִּשְׁמִ֔י לֹ֤א שְׁלַחְתִּים֙ וְלֹ֣א צִוִּיתִ֔ים וְלֹ֥א דִבַּ֖רְתִּי אֲלֵיהֶ֑ם חֲז֨וֹן שֶׁ֜קֶר וְקֶ֤סֶם ואלול וֶאֱלִיל֙ ותרמות וְתַרְמִ֣ית לִבָּ֔ם הֵ֖מָּה מִֽתְנַבְּאִ֥ים לָכֶֽם׃


רש"י (כל הפרק)(כל הפסוק)

"ואליל" - ל' אל דבר שאינו

מלבי"ם (כל הפרק)(כל הפסוק)


"ויאמר" (תשובת ה'), "לא שלחתים" בשליחות אל העם, ואף "לא צויתים" שיעשו איזה דבר, ויותר מזה כי "לא דברתי אליהם" כלל אף דבור בעלמא, רק "חזון שקר" נבואה כוזבת ע"י כח המדמה, "וקסם" ע"י חזיון הכוכבים או גורלות, ויותר מזה "אליל" דבר שאין בם ממש כמו פסילים ותרפים, ויותר מזה תרמית לבם המה מתנבאים להם שבודים דברי מרמה מלבם:


ביאור המילות

"לא שלחתים ולא צויתים ולא דברתי אליהם". הסדר הוא, דבור, ציוי, שליחות, כמ"ש את כל אשר צויתנו נעשה ואל כל אשר תשלחנו נלך (יהושע א'), והדבור הוא פחות מן הציוי (כנ"ל ז' כ"ב), ולכן בשלילה אמר בהפך, וכן לקמן (כ"ג ל"א) לא שלחתים ולא צויתים, (ושם י"ט ה') לא צויתי ולא דברתי:

"חזון, קסם". קסם פחות מחזון כמ"ש (ישעיה ג' ב'):

"ואליל". דבר שאין בו ממש:

 

מצודות (כל הפרק)(כל הפסוק)

מצודת דוד

"חזון שקר" - ר"ל אם כן היה לכם לדעת שהם מתנבאים או בחזון שקר מה שראו בחלום הלילה בדמיונות כוזבות או במעשה הקסם מה שראו בכוכבים או מה ששמעו מן התרפים שהם דבר שאין בו ממש כלל או בערמת לבם יבדאו שקרים

"שקר וגו'" - ר"ל הלא יש להם דעת אשר המה מתנבאים בשקר כי מעולם לא שלחתים ולא צויתי אותם שום צוואה אף לא דברתי אליהם דבר מבלי שליחות וא"כ אין בידם לתת שום אות ומופת ובמה מחזיקים אותם לנביאים

מצודת ציון

"חזון" - מראה החלום וכן הבין בכל חזון (דנייאל א)

"וקסם" - זה ראיית הכוכבים

"ואליל" - ענין דבר שאין בו ממש וכן רופאי אליל (איוב יג)

"ותרמית" - ענין ערמה כמו כי שקר תרמיתם (תהלים קיט)