רש"י על ירמיהו יד


פסוק א

לפירוש "פסוק א" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"דברי הבצרות" - שיביא עליהם רעב ומנחם חברו ל' מבצר כמו ומבצר משגב חומותיך (ישעיהו כה)

פסוק ב

לפירוש "פסוק ב" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"ושעריה" - עריה "וצוחת ירושלם" - צעקת ירושלים כמו מראש הרים יצוחו (שם מב)

פסוק ג

לפירוש "פסוק ג" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"על גבים" - בורות שהמים מתכנסים בהם

"שבו כליהם ריקם" - שלא ירד מטר

"וחפו" - ל' כסוי

פסוק ד

לפירוש "פסוק ד" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"אכרים" - (בובייר"ש בלע"ז)

פסוק ה

לפירוש "פסוק ה" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"ילדה ועזוב" - את ולדה לבקש לה מרעה

פסוק ו

לפירוש "פסוק ו" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"על שפיים" - יבלי מים (כיבייר"ש בלע"ז)

פסוק ז

לפירוש "פסוק ז" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"ענו בנו" - העידו בנו "עשה למען שמך" - עשה מה שתעשה עמנו למען שם גדול שיצא לך שאתה מושל בכל ואנחנו עמך וצאן מרעיתך ולא נאה שתתן שם נצחונך לאלילים ומדרש אגדה יש למען שמך וכו'

פסוק ח

לפירוש "פסוק ח" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"מקוה" - תוחלת

פסוק ט

לפירוש "פסוק ט" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"נדהם" - (דקרו"ץ בלע"ז) מושך ידו מן המלחמה וי"א (רקרואנ"ץ בלע"ז)

"ושמך עלינו נקרא" - לפיכך אין כבודך בכך

"תנחנו" - פי' כמו תעזבנו

פסוק י

לפירוש "פסוק י" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"כן אהבו לנוע" - כן כמה שגזרתי עליהם גולה במצרים ובבל אהבו שם להיות גולים לעבוד עכו"ם רחוקות

פסוק יד

לפירוש "פסוק יד" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"ואליל" - ל' אל דבר שאינו

פסוק יז

לפירוש "פסוק יז" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"נחלה מאד" - ל' חולי

פסוק יח

לפירוש "פסוק יח" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"סחרו" - סבבו לבקש הצלה "אל ארץ ולא ידעו" - אל ארץ אחרת ולא היו יודעין בה עד הנה

פסוק יט

לפירוש "פסוק יט" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"אם בציון געלה נפשך" - על מנת שלא לשוב עליה כי אם דעתך לשוב מדוע הכיתה באין מרפא

פסוק כא

לפירוש "פסוק כא" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"למען שמך" - שנקראת רחום "כסא כבודך" - בית המקדש ומדרש אגדה ישראל החקוקים בכסא כבודך

פסוק כב

לפירוש "פסוק כב" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"ואם השמים יתנו רביבים" - מאיליהם אם לא על פיך בתמיה כל תמיהה הכפולה הראשונה בה"א והשנייה באם כגון הבמחנים אם במבצרים (במדבר יג) הטובה היא אם רעה (שם) המאוס מאסת אם בציון געלה נפשך (כאן) אף כאן היש בהבלי העכו"ם ואם השמים