מ"ג ירמיהו יג יט

מקראות גדולות ירמיהו


מקרא

כתיב (נוסח הפסוק לפי מהדורת וסטמינסטר):
ערי הנגב סגרו ואין פתח הגלת יהודה כלה הגלת שלומים

מנוקד (נוסח הפסוק לפי מהדורת וסטמינסטר):
עָרֵי הַנֶּגֶב סֻגְּרוּ וְאֵין פֹּתֵחַ הָגְלָת יְהוּדָה כֻּלָּהּ הָגְלָת שְׁלוֹמִים.

עם טעמים (נוסח הפסוק לפי מקרא על פי המסורה):
עָרֵ֥י הַנֶּ֛גֶב סֻגְּר֖וּ וְאֵ֣ין פֹּתֵ֑חַ הׇגְלָ֧ת יְהוּדָ֛ה כֻּלָּ֖הּ הׇגְלָ֥ת שְׁלוֹמִֽים׃


רש"י (כל הפרק)(כל הפסוק)

"ערי הנגב סגרו" - לפני הבאין עליהם מן הצפון ערי א"י סגורות מאימת נבוכדנצר

"הגלת שלומים" - לא ילחם יהויכין כי לשלום יצא ויגלהו ל"א שלומים (גרדונאמינ"ץ בלע"ז) כלומר תשלום עוונם וכן ת"י איתקבלו תושלמת חוביהון (כ)

"שאו עיניכם וראו" - את הבאים עליכם מצפון

"איה העדר נתן לך" - אחר שיגלו יאמר לירושלים כן

מלבי"ם (כל הפרק)(כל הפסוק)


"ערי הנגב", ירושלים היתה בצפון של ארץ יהודה ומשם בא נ"נ מצפון, אולם באמצע המצור יצא חיל פרעה ממצרים לעזור ליהודה, והכשדים עלו מעל ירושלים, (כמ"ש לקמן סי' ל"ז) היינו שיצאו לקראת חיל פרעה, שפרעה בא ממצרים שהוא בדרום א"י ואז באו חיל כשדים בדרום, "וכל ערי הנגב סוגרו" אז ע"י האויב שכבשום, וכבר "הגלת יהודה כולה" שכבר כבש כל ערי מבצר, וגם "הגלת שלומים" הברית שלום שהיה לכם עם נ"נ גלה מאתכם, והנה אז כשיצא נ"נ לקראת פרעה חשב צדקיהו שלא ישוב עוד אל ירושלים, לעומת זה אמר.


ביאור המילות

"הגלת". כמו הגלתה:

"ושלומים". שם הרבים מן שלום, כמו ולשלומים למוקש:

 

מצודות (כל הפרק)(כל הפסוק)

מצודת דוד

"הגלת שלומים" - ר"ל גלות שלימה כי כשגלה יכניה נשארו רבים מהשרים וכל עם הארץ לכן אמר עתה בגלות צדקיה יהיה גלות שלימה כי יגלו כולם

"ערי הנגב" - הם ערי יהודה שהמה בדרום א"י

"סוגרו ואין פותח" - ר"ל הרי הם חרבים ולכן סוגרו ואין מי פותח כי הואיל ואין שם אדם מי יפתח שערי העיר

"הגלת יהודה כולה" - כל יהודה גלה

מצודת ציון

"שלומים" - מלשון שלם והכל