מ"ג ירמיהו יא יח

מקראות גדולות ירמיהו


מקרא

כתיב (נוסח הפסוק לפי מהדורת וסטמינסטר):
ויהוה הודיעני ואדעה אז הראיתני מעלליהם

מנוקד (נוסח הפסוק לפי מהדורת וסטמינסטר):
וַיהוָה הוֹדִיעַנִי וָאֵדָעָה אָז הִרְאִיתַנִי מַעַלְלֵיהֶם.

עם טעמים (נוסח הפסוק לפי מקרא על פי המסורה):
וַיהֹוָ֥ה הוֹדִיעַ֖נִי וָאֵדָ֑עָה אָ֖ז הִרְאִיתַ֥נִי מַעַלְלֵיהֶֽם׃


רש"י (כל הפרק)(כל הפסוק)

"וה' הודיעני" - כך אמר הנביא הקדוש ברוך הוא הודיעני את פורענותם

מלבי"ם (כל הפרק)(כל הפסוק)


"וה' הודיעני", שעורו וה' דבר עליך רעה "וה' הודיעני", שבעת דבר עליך רעה הוא ג"כ הודיעני את הגזרה "ואדעה, ואז" ג"כ "הראיתני מעלליהם", וראיתי שראוים הם לגזרה זאת כפי מדת מעלליהם הרעים, וגם אז הראני מה שרוצים לעשות לי, שאז ראיתי.


ביאור המילות

"הודיעני", נסתר.

"הראיתני", נוכח, מסב פניו אל ה' אתה הראיתני שאני ככבש אלוף, ולכן ה' צבאות אראה נקמתך מהם:

 

מצודות (כל הפרק)(כל הפסוק)

מצודת דוד

"וה' הודיעני" - ה' הודיע לי הרעה הבאה ולכן ידעתיה

"אז" - כשהודיע לי הרעה אז גלה לי מעשיהם אשר לא טובים ובגמול תבוא הרעה

מצודת ציון

"מעלליהם" - מעשיהם