מ"ג ירמיהו טז כא


מקרא

כתיב (נוסח הפסוק לפי מהדורת וסטמינסטר):
לכן הנני מודיעם בפעם הזאת אודיעם את ידי ואת גבורתי וידעו כי שמי יהוה

מנוקד (נוסח הפסוק לפי מהדורת וסטמינסטר):
לָכֵן הִנְנִי מוֹדִיעָם בַּפַּעַם הַזֹּאת אוֹדִיעֵם אֶת יָדִי וְאֶת גְּבוּרָתִי וְיָדְעוּ כִּי שְׁמִי יְהוָה.

עם טעמים (נוסח הפסוק לפי מקרא על פי המסורה):
לָכֵן֙ הִנְנִ֣י מֽוֹדִיעָ֔ם בַּפַּ֣עַם הַזֹּ֔את אוֹדִיעֵ֥ם אֶת־יָדִ֖י וְאֶת־גְּבוּרָתִ֑י וְיָדְע֖וּ כִּֽי־שְׁמִ֥י יְהֹוָֽה׃


רש"י (כל הפרק)(כל הפסוק)

"כי שמי ה'" - כמשמעו מושל ושליט לקיים גזרתי

מלבי"ם (כל הפרק)(כל הפסוק)"לכן", ה' השיב לו, איני מקנא בע"א שאין בה ממש, רק מפני זה בעצמו שבוחרים דבר שאין בו ממש וכופרים בי אני רוצה להענישם, כדי "שידעו את ידי ואת גבורתי", למען יכירו שאני המנהיג והמשגיח ושאני אוכל לשנות המערכה כחפצי, "ושידעו כי שמי ה'", וכן מפני שלעתיד כל גוים יכירו כבוד ה' אני רוצה "להודיעם בפעם הזאת", שישראל ידעו תיכף ויכירו כח ה' ומלכותו, (וכן יל"פ שמ"ש לכן הנני מודיעם היינו לכל האומות, שע"י שיביא את נבוכדנצר על כולם יכירו כולם כח ה', ומה שאעניש את יהודה מפני שחטאת יהודה כתובה בעט ברזל כו'):


 

מצודות (כל הפרק)(כל הפסוק)


מצודת דוד

"לכן" - אמר במקום ה' הואיל וכן יהיה לעתיד לכן הנני מודיעם עתה אשר בפעם הזאת בגאולה העתידה אודיעם את כח ידי ואת גבורתי ואז ידעו אשר שמי ה' המורה על היכולת המוחלט ולא יהיו עוד נבוכים בדבר כמו שהיו לשעבר