מ"ג ירמיהו ח ח


מקרא

כתיב (נוסח הפסוק לפי מהדורת וסטמינסטר):
איכה תאמרו חכמים אנחנו ותורת יהוה אתנו אכן הנה לשקר עשה עט שקר ספרים

מנוקד (נוסח הפסוק לפי מהדורת וסטמינסטר):
אֵיכָה תֹאמְרוּ חֲכָמִים אֲנַחְנוּ וְתוֹרַת יְהוָה אִתָּנוּ אָכֵן הִנֵּה לַשֶּׁקֶר עָשָׂה עֵט שֶׁקֶר סֹפְרִים.

עם טעמים (נוסח הפסוק לפי מקרא על פי המסורה):
אֵיכָ֤ה תֹֽאמְרוּ֙ חֲכָמִ֣ים אֲנַ֔חְנוּ וְתוֹרַ֥ת יְהֹוָ֖ה אִתָּ֑נוּ אָכֵן֙ הִנֵּ֣ה לַשֶּׁ֣קֶר עָשָׂ֔ה עֵ֖ט שֶׁ֥קֶר סֹפְרִֽים׃

תרגום יונתן (כל הפרק)

אֵיכְדֵין תֵּימְרוּן חַכִּימִין אֲנַחְנָא וְעַל אוֹרַיְתָא דַייָ אַנַחְנָא רְחִיצִין בְּכֵן הָא לְשִׁקְרָא עָבֵיד סָפֵר קוּלְמַס דִשְׁקַר לְזַיָפָא:

רש"י (כל הפרק)(כל הפסוק)

"אכן הנה לשקר" - הנה חכמתכם לשקר בכם לרפאותכם על נקלה

"עשה עט שקר סופרים" - נביאכם

מלבי"ם (כל הפרק)(כל הפסוק)


"איכה תאמרו", הדור ההוא היו אומרים כי התורה והמצוה הוא דבר הנתון בשכל האדם, ר"ל שאמרו שא"א שיקבל אדם תורה ומצות בקבלה או בנבואה ושיקבל עליו דברים שאינו משיג בשכלו, והתורה והמצוה אינו דבר הבא אל האדם מחוצה לו ע"י תורה כתובה בספר ובדיו רק היא נמצאת בתבונתו ובהרגש לבו, וז"ש "איכה תאמרו חכמים אנחנו" שהחכמה נמצאת אתכם בטבע ובשכל, "ותורת ה' אתנו" התורה נמצאת אתנו בטבע הנפש והשכל, "אכן אך לשקר עשה עט", אבל העט שעשה כותב התורה לכתוב בה תורה מקובלת מה', עשה לשקר, כי לא יקבל אדם תורה ע"י נבואה וקבלה, וכן "שקר סופרים", כל הנביאים שכתבו ספרים ע"פ ה' בנבואה הוא שקר, כן אתם אומרים ומכחישים העקר של נבואה ותורה מן השמים, משיב להם.


ביאור המילות

"סופרים". יש הבדל בין כותב ובין סופר, הכותב יהיה על כל דבר, וכתבתם על מזוזת, כתבם על לוח, וכתבת על האבנים. והסופר כותב בספרים, ולא תמצא שם תואר כותב בשום מקום:

 

מצודות (כל הפרק)(כל הפסוק)

מצודת דוד

"אכן" - באמת הנה לחנם עשה העושה את הקולמוס לכתוב ספר התורה ולחנם היו הסופרים שכתבו את התורה הואיל ואינכם מקיימים אותה

"ותורת וגו'" - ר"ל יודעים אנו את התורה

מצודת ציון

"איכה" - כמו איך

"לשקר" - על חנם

"עט" - קולמוס כמו עט סופר מהיר (תהלים מה)

<< · מ"ג ירמיהו · ח · ח · >>