מ"ג ירמיהו ו כ

מקראות גדולות ירמיהו


מקרא

כתיב (נוסח הפסוק לפי מהדורת וסטמינסטר):
למה זה לי לבונה משבא תבוא וקנה הטוב מארץ מרחק עלותיכם לא לרצון וזבחיכם לא ערבו לי

מנוקד (נוסח הפסוק לפי מהדורת וסטמינסטר):
לָמָּה זֶּה לִי לְבוֹנָה מִשְּׁבָא תָבוֹא וְקָנֶה הַטּוֹב מֵאֶרֶץ מֶרְחָק עֹלוֹתֵיכֶם לֹא לְרָצוֹן וְזִבְחֵיכֶם לֹא עָרְבוּ לִי.

עם טעמים (נוסח הפסוק לפי מקרא על פי המסורה):
לָמָּה־זֶּ֨ה לִ֤י לְבוֹנָה֙ מִשְּׁבָ֣א תָב֔וֹא וְקָנֶ֥ה הַטּ֖וֹב מֵאֶ֣רֶץ מֶרְחָ֑ק עֹלֽוֹתֵיכֶם֙ לֹ֣א לְרָצ֔וֹן וְזִבְחֵיכֶ֖ם לֹא־עָ֥רְבוּ לִֽי׃

תרגום יונתן (כל הפרק)

לְמָא דְנַן קֳדָמַי לְבוֹנְתָא דְמִשְׁבָא תֵיתֵי וְקָנֵי טַבְתָא מֵאַרַע רְחִיקָא עֲלָוָתְכוֹן לָא לְרַעֲוָא וְנִכְסַת קוּדְשֵׁיכוֹן לָא יִתְקַבְּלוּן קֳדָמָי:

רש"י (כל הפרק)(כל הפסוק)

"למה זה לי לבונה" - אשר אתם מקריבים לפני אשר משבא באה

"לא ערבו" - לא נעמו

מלבי"ם (כל הפרק)(כל הפסוק)


"למה", וא"כ אחר כי מאסתם את דברי התורה והמצוה "למה תביאו לבונה משבא", להקריב לפני לבונה בענין שמקטירים שם בשבא, והבאתם "קנה הטוב מארץ מרחק", להקריב דברים שמקריבים שם לע"א, למה לי מצות חדשים לא בקשתי אותם מידכם, אחר אשר גם "עלותיכם" הם "לא לרצון", וזה הנמשל של עמדו על דרכים שנדמו כאילו אבדו דרך ובקשו דרכים חדשים ומצות חדשות אשר בדו מלבם, וזה מפני האפקורסים שרצו לפרוק עול ולהמציא להם מצות חדשות כחקות הגוים:


ביאור המילות

"לא לרצון, לא ערבו". העולה בא לרצות על מחשבה רעה, ועל עשה ועל לאו הניתק לעשה, אמר עולותיכם לא לרצון, והזבחים אינם לרצות, אמר לא ערבו לי:

 

מצודות (כל הפרק)(כל הפסוק)

מצודת דוד

"לא לרצון" - אינם לי לרצון

"לא ערבו לי" - לא נעמו לי

"למה זה לי" - מה נחת רוח יש לי בהקטרת הלבונה אשר תבוא משבא ובהקטרת קנה הטוב הבא מארץ מרחק

מצודת ציון

"לבונה" - מין בושם

"משבא" - שם מדינה

"וקנה" - הוא קנמון מסממני הקטורת

"ערבו" - ענין נעימות ומתיקות כמו ושנתי ערבה לי (לקמן לא)

<< · מ"ג ירמיהו · ו · כ · >>