<< · מ"ג ירמיהו · ה · יז · >>

כתיב (נוסח הפסוק לפי מהדורת וסטמינסטר):
ואכל קצירך ולחמך יאכלו בניך ובנותיך יאכל צאנך ובקרך יאכל גפנך ותאנתך ירשש ערי מבצריך אשר אתה בוטח בהנה בחרב

מנוקד (נוסח הפסוק לפי מהדורת וסטמינסטר):
וְאָכַל קְצִירְךָ וְלַחְמֶךָ יֹאכְלוּ בָּנֶיךָ וּבְנוֹתֶיךָ יֹאכַל צֹאנְךָ וּבְקָרֶךָ יֹאכַל גַּפְנְךָ וּתְאֵנָתֶךָ יְרֹשֵׁשׁ עָרֵי מִבְצָרֶיךָ אֲשֶׁר אַתָּה בּוֹטֵחַ בָּהֵנָּה בֶּחָרֶב.

עם טעמים (נוסח הפסוק לפי מקרא על פי המסורה):
וְאָכַ֨ל קְצִֽירְךָ֜ וְלַחְמֶ֗ךָ יֹֽאכְלוּ֙ בָּנֶ֣יךָ וּבְנוֹתֶ֔יךָ יֹאכַ֤ל צֹֽאנְךָ֙ וּבְקָרֶ֔ךָ יֹאכַ֥ל גַּפְנְךָ֖ וּתְאֵנָתֶ֑ךָ יְרֹשֵׁ֞שׁ עָרֵ֣י מִבְצָרֶ֗יךָ אֲשֶׁ֥ר אַתָּ֛ה בֹּטֵ֥חַ בָּהֵ֖נָּה בֶּחָֽרֶב׃

תרגום יונתן

לדף התרגום על כל הפרק

וְיִבּוֹז חַצְרָךְ וּמֵיכְלָךְ יִקְטְלוּן בְנָךְ וּבְנָתָךְ יִשְׁבֵּי עָנָךְ וְתוֹרָךְ יִבּוֹז פְּרִי גוֹפְנָךְ וְתֵינָךְ יְפַגֵר קִרְוֵי אַרְעָךְ כְּרִיכָתָא דְאַתְּ רָחִיץ לְאִשְׁתֵּיזָבָא בְּהוֹן מִן קֳדָם דְקַטְלִין בְּחַרְבָּא:

רש"י

לפירוש "רש"י" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"ירושש ערי מבצריך וגו'" - הרי זה מקרא מסורס ירושש בחרב את ערי מבצריך אשר אתה בוטח בהנה

"ירושש" - ימסכן

"בחרב" - על ידי גייסות וכן הוא אומר וחרב לא תעבור בארצכם (ויקרא כו)

מצודות

לפירוש "מצודות" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת ציון

"לחמך" - כל המאכל קרוי בלשון לחם כמו ונחש עפר לחמו (ישעיהו סה)

"ירושש" - מלשון רש ועני 

מצודת דוד

"בחרב" - ר"ל בעת יבוא עליך בחרב מלחמה

"ירושש" - יעני ערי מבצריך אשר אתה בוטח בהנה להשגב בהן מפני האויב

"ואכל" - הגוי ההוא יאכל קציר שדך וכל מאכלך אשר היה למאכל לבניך ולבנותיך

מלבי"ם

לפירוש "מלבי"ם" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"ואכל", ונגד שאמרתם חרב ורעב לא נראה, יבואו עליכם שני אלה, כי האויב הזה "יאכל" תחלה "קצירך ולחמך" אשר היה מיועד "למאכל בניך ובנותיך", ואח"כ "יאכל גם צאנך ובקרך", שאתה לא היית אוכל אותם, ואח"כ "יאכל גם גפנך ותאנתך", ר"ל לא לבד פרי גפנך רק גפנך בעצמו שישחית הכל, עד שתסבלו חרפת רעב, "וערי מבצריך ירושש בחרב":

ביאור המילות

"יאכלו בניך". נעלם מלת אשר, אשר יאכלו בניך:
 

<< · מ"ג ירמיהו · ה · יז · >>