<< · מ"ג ירמיהו · ד · ז · >>

כתיב (נוסח הפסוק לפי מהדורת וסטמינסטר):
עלה אריה מסבכו ומשחית גוים נסע יצא ממקמו לשום ארצך לשמה עריך תצינה מאין יושב

מנוקד (נוסח הפסוק לפי מהדורת וסטמינסטר):
עָלָה אַרְיֵה מִסֻּבְּכוֹ וּמַשְׁחִית גּוֹיִם נָסַע יָצָא מִמְּקֹמוֹ לָשׂוּם אַרְצֵךְ לְשַׁמָּה עָרַיִךְ תִּצֶּינָה מֵאֵין יוֹשֵׁב.

עם טעמים (נוסח הפסוק לפי מקרא על פי המסורה):
עָלָ֤ה אַרְיֵה֙ מִֽסֻּבְּﬞכ֔וֹ וּמַשְׁחִ֣ית גּוֹיִ֔ם נָסַ֖ע יָצָ֣א מִמְּקֹמ֑וֹ לָשׂ֤וּם אַרְצֵךְ֙ לְשַׁמָּ֔ה עָרַ֥יִךְ תִּצֶּ֖ינָה מֵאֵ֥ין יוֹשֵֽׁב׃

תרגום יונתן

לדף התרגום על כל הפרק

גְלָא מַלְכָּא מִכְּרַכֵּיהּ וּמְחַבֵּל עַמְמַיָא נְטַל בְּמַשִׁרְיָתֵהּ נְפַק מֵאַתְרֵיהּ לְשַׁוָאָה אַרְעִיךְ לְצָדוּ קִרְוַיִךְ יִצְדְיָן מִבְּלִי יָתֵיב:

רש"י

לפירוש "רש"י" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"עלה אריה" - נבוכדנצר

"מסבכו" - דרך אריה לישב במארב סבכי היער (אשפייש"ש בלע"ז)

"תצינה" - לשון ציה

מצודות

לפירוש "מצודות" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת ציון

"מסובכו" - ענינו ענפים אחוזים אלה באלה כמו עד סירים סבוכים (נחום א)

"תצינה" - מלשון ציה ושממון 

מצודת דוד

"עריך תצינה" - הערים שלך תהיינה שממה מאין מי יושב בהן

"ומשחית גוים" - זהו נ"נ שהשחית כל העכו"ם וכפל הדבר במ"ש

"עלה אריה מסבכו" - דרך האריה לשבת בתוך סבכי האילנות ועל נ"נ יאמר

מלבי"ם

לפירוש "מלבי"ם" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

(ז-ח) "עלה" אמנם יאמר הגם שכבר עלה "האריה מסבכו לשום ארצך לשמה" והגם שודאי "עריך תצינה מאין יושב" בכ"ז לא ע"ז תספדו ותילילו, רק "על זאת ספדו והילילו" יען "כי לא שב חרון אף ה' ממנו", מציין "כי האריה עלה מסבכו", כי בערים החרבות המלאים פגרי אדם ימצא שם האריה ויתר הטורפים לאכול את הפגרים ומצייר כי בעת "נסע המשחית ממקומו" עלה ג"כ האריה מסבכו, כאילו בכל מקום שידעו האריות וחיתו טרף כי נבוכדנצר הולך לשם הם נוסעים אחריו לאכול את החללים בערים החרבות כי יודעים שלא ישאיר תקומה לארץ אשר הוא הולך שמה, ואמר "לשום ארצך לשמה" ומוסיף "עריך" הפרטים ג"כ "תצינה" בדרך לא זו אף זו, כמ"ש בישעיה על פסוק ארצכם שממה ומוסיף עריכם שרופות אש:

ביאור המילות

"נסע יצא". הנסיעה קודמת אל היציאה וההליכה, שהיא עקירת המחנה ממקומה:
 

<< · מ"ג ירמיהו · ד · ז · >>