מ"ג ירמיהו ג יז


מקרא

כתיב (נוסח הפסוק לפי מהדורת וסטמינסטר):
בעת ההיא יקראו לירושלם כסא יהוה ונקוו אליה כל הגוים לשם יהוה לירושלם ולא ילכו עוד אחרי שררות לבם הרע

מנוקד (נוסח הפסוק לפי מהדורת וסטמינסטר):
בָּעֵת הַהִיא יִקְרְאוּ לִירוּשָׁלַ‍ִם כִּסֵּא יְהוָה וְנִקְוּוּ אֵלֶיהָ כָל הַגּוֹיִם לְשֵׁם יְהוָה לִירוּשָׁלָ‍ִם וְלֹא יֵלְכוּ עוֹד אַחֲרֵי שְׁרִרוּת לִבָּם הָרָע.

עם טעמים (נוסח הפסוק לפי מקרא על פי המסורה):
בָּעֵ֣ת הַהִ֗יא יִקְרְא֤וּ לִירוּשָׁלַ֙͏ִם֙ כִּסֵּ֣א יְהֹוָ֔ה וְנִקְו֨וּ אֵלֶ֧יהָ כׇֽל־הַגּוֹיִ֛ם לְשֵׁ֥ם יְהֹוָ֖ה לִירוּשָׁלָ֑͏ִם וְלֹא־יֵלְכ֣וּ ע֔וֹד אַחֲרֵ֕י שְׁרִר֖וּת לִבָּ֥ם הָרָֽע׃

תרגום יונתן (כל הפרק)

בְּעִידָנָא הַהִיא יִקְרוּן לִירוּשְׁלֵם אֲתַר בֵּית שְׁכִנְתָּא דַייָ וְיִתְנְהוֹן לְמִפְלַח בָּהּ כָּל עַמְמַיָא לִשְׁמָא דַייָ לִירוּשְׁלֵם וְלָא יְהָכוּן עוֹד בָּתַר הִרְהוּר לִבְּהוֹן בִּישָׁא:

רש"י (כל הפרק)(כל הפסוק)

"ונקוו" - ונקבצו לשון מקוה מים

"שרירות" - ל' ראיה כמו אשורנו (במדבר כד)

מצודות (כל הפרק)(כל הפסוק)


מצודת דוד

"שרירות לבם הרע" - מראית לבם שמראה להם את הרע ומסית אותם לעשותה

"ונקוו אליה" - כל העמים יתקבצו אליה בעבור שם ה' השורה בה וחוזר ומפרש אל ירושלים יתקבצו כי שמה תהיה השראת השכינה

"כסא ה'" - ר"ל גם שמה תהיה השראת השכינה

מצודת ציון

"ונקוו" - ענין אסיפה וקבוץ כמו יקוו המים (בראשית א)

"שרירות" - ענין ראיה והבטה כמו אשר שוררו אנשים (איוב לו)

מלבי"ם (כל הפרק)(כל הפסוק)"בעת ההיא, כסא ה'", שתחת שעתה ה' בשמים הכין כסאו, שמלכותו והנהגתו נראית בשמים שמנהיג הכל ע"פ חקות הטבע אז תתראה מלכות ה' והנהגתו בירושלים בהנהגה נסיית למעלה מן הטבע, שיודמה ששם יושב ה' ומנהיג ומשגיח ומולך, ולכן "יקוו אליה כל הגוים" ולא למלחמה עליה או לאכול מפריה רק "לשם ה'" וגם "לירושלים" בעבור חשיבות העיר, "ולא ילכו עוד אחרי שרירות לבם", כי יכירו כולם מלכות ה' ואחדותו דרכיו ותורתו:


ביאור המילות

"אליה". לירושלם בא הכינוי עם עצם הפעול, כמו ותראהו את הילד ובפי' תקנתי, "שרירות לבם", מענין שור, שמורה הבטה מרחוק, ועקרו על המינות וטענות והיקשים להכחיש ולאמר שדרכו טוב ואין בו חטא:

 

<< · מ"ג ירמיהו · ג · יז · >>