מ"ג ירמיהו ג ב


מקרא

כתיב (נוסח הפסוק לפי מהדורת וסטמינסטר):
שאי עיניך על שפים וראי איפה לא שגלת [שכבת] על דרכים ישבת להם כערבי במדבר ותחניפי ארץ בזנותיך וברעתך

מנוקד (נוסח הפסוק לפי מהדורת וסטמינסטר):
שְׂאִי עֵינַיִךְ עַל שְׁפָיִם וּרְאִי אֵיפֹה לֹא שגלת [שֻׁכַּבְתְּ] עַל דְּרָכִים יָשַׁבְתְּ לָהֶם כַּעֲרָבִי בַּמִּדְבָּר וַתַּחֲנִיפִי אֶרֶץ בִּזְנוּתַיִךְ וּבְרָעָתֵךְ.

עם טעמים (נוסח הפסוק לפי מקרא על פי המסורה):
שְׂאִֽי־עֵינַ֨יִךְ עַל־שְׁפָיִ֜ם וּרְאִ֗י אֵיפֹה֙ לֹ֣א שגלת שֻׁכַּ֔בְתְּ עַל־דְּרָכִים֙ יָשַׁ֣בְתְּ לָהֶ֔ם כַּעֲרָבִ֖י בַּמִּדְבָּ֑ר וַתַּחֲנִ֣יפִי אֶ֔רֶץ בִּזְנוּתַ֖יִךְ וּבְרָעָתֵֽךְ׃

תרגום יונתן (כל הפרק)

זְקוּפִי עֵינָךְ עַל נָגְדִין וַחֲזָא הֵיכָא לָא אִתְחַבַּרְתְּ לִיךְ לְמִפְלַח לְטַעֲוָתָא עַל אוֹרְחַת בֵּית מֵישָׁרֵיהוֹן אוֹרְכַּת לְהוֹן כַּעֲרָבָאֵי דְשָׁרָן בִשְׁכוּנִין בְּמַדְבְּרָא וְחַיֵבְתְּ אַרְעָא בְּטַעֲוָתִיךְ וּבְבִישְׁתִּיךְ:

רש"י (כל הפרק)(כל הפסוק)

"שפים" - יבלי מים

"לא שוגלת" - ל' פלגש

"ישבת להם" - להיות נכונה לקראתם

"כערבי" - יושב אוהלים שהוא תמיד מצוי בחוץ במדברות ועל שם כך הוא קרוי ערבי ששוכן בערבה

מלבי"ם (כל הפרק)(כל הפסוק)


"שאי", מביא ראיה לזה שלא היית לבעל מיוחד רק זנית רעים רבים כי הלא "שאי עיניך על שפים וראי איפה לא שגלת", ר"ל איני רוצה להראותך המקומות ששם זנית כי עצמו מספר. אבל הראיני "את" את המקום אשר שם לא זנית, וגם לא זנית בצנעה רק "על דרכים ישבת להם" (לרעים רבים הנז' בכתוב הקודם) על דרכים המפורסמים ישבת להיות מוכן אל הרעים "כערבי" היושב "במדבר" ששם אין איש רואהו כן ישבת את במקום רואים ובכ"ז לא היה זה עזיבה גמורה כאשה גרושה מבעלה ודבקה באחר רק "ותחניפי ארץ בזנותיך וברעתך" היית רק חנפה כחונף שפיו ולבו בלתי שוים, כי היית דומה בעיניך כזונה היושבת תחת בעלה, שכל שחסר לה איזה דבר תשוב לבקש אותו מבעלה ותעיז מצחה לאמר לו הלא אלוף נעורי אתה, כי כן.


ביאור המילות

"שפים", מקומות הגבוהים (עי' ישעיה י"ג א'), "כערבי" יל"פ מענין ערב ולילה, היושב בערב במדבר שאין איש רואהו, וכן פירשתי ולא יהל שם ערבי (ישעיה י"ג). ודרכים הפך המדבר, ולהם להריעים הפך ערבי שא"ל ריע באופל, ועז"א "ותחניפי" שגדר החנף שמסתיר מעשיו הרעים:

 

מצודות (כל הפרק)(כל הפסוק)

מצודת דוד

"ותחניפי ארץ וגו'" - עם זנותך לעכו"ם ועם יתר רעתך חייבת את הארץ להיות חרבה ושוממה

"כערבי במדבר" - כערבי הזה הרגיל לשבת במדבר במסתור במקום שאין אנשים כן הסתרת עצמך על הדרכים להסתתר שם עם הנואפים ור"ל מאד היית נרדף אחרי עבודת הפסילים

"על דרכים וגו'" - לפי שהמשילה לזונה אמר לשון הנופל בזונה היושבת על הדרכים להיות כמזומנת אל הנואפים ור"ל היית ממציא עצמך לכל מין עכו"ם

"שאי עיניך" - הרימי עיניך להביט על ההרים הגבוהים וראי איה המקום אשר לא שכבת שמה עם נואפים ר"ל אשר לא עבדת שמה עכו"ם

מצודת ציון

"שפים" - כן נקראו המקומות הגבוהות כמו אפתח על שפים נהרות (ישעיהו מא)

"איפה" - אי פה וכן איפה הם רועים (בראשית לז)

"שגלת" - ענין משכב המשגל וכן ואיש אחר ישגלנה (דברים כח)

"להם" - לצרכם

"כערבי" - שם אומה

<< · מ"ג ירמיהו · ג · ב · >>