מ"ג ירמיהו ב כג


<< · מ"ג ירמיהו · ב · כג · >>

מקרא

כתיב (נוסח הפסוק לפי מהדורת וסטמינסטר):
איך תאמרי לא נטמאתי אחרי הבעלים לא הלכתי ראי דרכך בגיא דעי מה עשית בכרה קלה משרכת דרכיה

מנוקד (נוסח הפסוק לפי מהדורת וסטמינסטר):
אֵיךְ תֹּאמְרִי לֹא נִטְמֵאתִי אַחֲרֵי הַבְּעָלִים לֹא הָלַכְתִּי רְאִי דַרְכֵּךְ בַּגַּיְא דְּעִי מֶה עָשִׂית בִּכְרָה קַלָּה מְשָׂרֶכֶת דְּרָכֶיהָ.

עם טעמים (נוסח הפסוק לפי מקרא על פי המסורה):
אֵ֣יךְ תֹּאמְרִ֞י לֹ֣א נִטְמֵ֗אתִי אַחֲרֵ֤י הַבְּעָלִים֙ לֹ֣א הָלַ֔כְתִּי רְאִ֤י דַרְכֵּךְ֙ בַּגַּ֔יְא דְּעִ֖י מֶ֣ה עָשִׂ֑ית בִּכְרָ֥ה קַלָּ֖ה מְשָׂרֶ֥כֶת דְּרָכֶֽיהָ׃

תרגום יונתן

לדף התרגום על כל הפרק

אֵיכְדֵין תֵּימְרִין לָא אִסְתְּאֲבֵית וּבָתַר טַעֲוַת עַמְמַיָא לָא הַלְכֵית זְקוּפִי עֵינַיִךְ עַל אוֹרְחָתִיךְ כַּד הֲוֵית יָתְבָא בְחֵילְתָּא לְקָבֵיל בֵּית פְּעוֹר דְעִי מָא עֲבַדְתְּ הֲוֵית דַמְיָא לְיַנְקָא קַלִילָא דִמְקַלְקְלָא אוֹרְחָתָהָא:

רש"י

לפירוש "רש"י" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"ראי דרכך בגיא" - מה עשית מול בית פעור ועוד עתה את מחזקת באותו הדרך כבכרה קלה המשרכת דרכיה

"בכרה" - גמלה נקבה בחורה שהיא אוהבת לנוע בכרי מדין (ישעיהו ס) מתורגם הוגני מדין והם גמלים בחורים כמו שמצינו בסנהדרין נפישי גמלי סבי דטעיני משכי דהוגני

"משרכת" - מחזקת בדרכי נעוריה ל' מסריך סריך ויש לחברו עם שרוך הנעל (בראשית יד) קושרת דרכי נערותיה בלבה

מצודות

לפירוש "מצודות" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"בכרה קלה" - והרי אתה כגמלה נקבה בחורה הקלה לרוץ יותר מהזכר אשר נתקשר עמה דרכה ומנהגה עד שכל ימיה תתמיד במנהג ההוא לרדוף ולרוץ בכל עת וכן אתה כאשר התחלת בעבודת בעל פעור נדבקת בעבודת הבעלים עד היום הזה ולא תעזבם

"ראי דרכך בגיא" - כאומר איך תוכל לומר כן הלא ראי דרכך בגיא מול בית פעור ששם עבדת הבעל ודעי מה שעשית היום הזה ותדע ותשכיל שאותו העון אשר התחלת שם הוא עמד עד היום הזה

"איך תאמרי" - איך תכחשו לומר לא נטמאתי עתה בעכו"ם ומעולם לא הלכתי אחרי הבעלים 

מצודת ציון

"בגיא" - הוא מול בית פעור כמ"ש ונשב בגיא מול בית פעור (דברים ג)

"בכרה" - גמלה בחירה כמו בכרי מדין (ישעיהו ס)

"משרכת" - ענין קשירה והוא מלשון שרוך נעל (בראשית יד)שהוא הרצועה שקושרין בו הנעל

"דרכיה" - ענין מנהג וסדר

מלבי"ם

לפירוש "מלבי"ם" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"איך תאמרי", ר"ל את מכחשת, בין הטומאה בעצמה שאת אומרת "לא נטמאתי", ובין הדרך שהלכת להתטמאות שתאמרי שלא לבד שלא נטמאתי בע"א כי גם "אחרי הבעלים לא הלכתי" כלל. אבל איך תאמרי כזאת, הלא נגד שאת אומרת אחרי הבעלים לא הלכתי "ראי דרכך בגיא", עוד נמצא רושם של פסיעות רגליך ועקבותיך נודעו שם, ונגד שאת אומרת לא נטמאתי "דעי מה עשית", הלא ידעת בעצמך שנטמאת שם. איך תוכלי להכחיש זאת את "בכרה קלה" אשר היא "משרכת דרכיה" שתדבק שרוך פרסותיה בדרכיה שניכר הפסיעה שפסעה שם. וכן נכרו פסיעות רגליך:

ביאור המילות

"בכרה". בא על הנבחר במינו, כמו בכור שורו (דברים ל"ג) אף אני בכור אתנהו (תהלות פ"ט). ושם "קלה" כמו על קל נרכב (ישעיה ל') ודרך הרץ בקלות בל יתראה רושם מדרכו, אבל בהיות הרץ זרזיר מתנים אז יחרוץ ברגליו ורשומו ניכר, וז"ש שבכ"ז היא "משרכת דרכיה", משרכת מענין שרוך נעל, שמקשר הנעל אל הרגל, והיא תקשר הרגל אל הדרך להניח בו רושם:
 

<< · מ"ג ירמיהו · ב · כג · >>