מ"ג יחזקאל מה כד


מקרא

כתיב (נוסח הפסוק לפי מהדורת וסטמינסטר):
ומנחה איפה לפר ואיפה לאיל יעשה ושמן הין לאיפה

מנוקד (נוסח הפסוק לפי מהדורת וסטמינסטר):
וּמִנְחָה אֵיפָה לַפָּר וְאֵיפָה לָאַיִל יַעֲשֶׂה וְשֶׁמֶן הִין לָאֵיפָה.

עם טעמים (נוסח הפסוק לפי מקרא על פי המסורה):
וּמִנְחָ֗ה אֵיפָ֥ה לַפָּ֛ר וְאֵיפָ֥ה לָאַ֖יִל יַעֲשֶׂ֑ה וְשֶׁ֖מֶן הִ֥ין לָאֵיפָֽה׃

תרגום יונתן (כל הפרק)

וּמִנְחָתָא מְכִלְתָּא לְתוֹרָא וּמְכִלְתָּא לְדִכְרָא יַעְבֵּיד וּמִשְׁחָא מְלֵי הִינָא לִמְכִלְתָּא:

רש"י

לפירוש "רש"י" על כל הפרק ליתר הפירושים על הפסוק

"ומנחה איפה לפר" - מנחת הנסכים איפה לפר איני יודע מה הוא שהרי אמר' תורה שלשה עשרונים וי"ל איפת קמח להוציא סולת עשרון מן הסאה שהאיפה שלש סאין

"ואיפה לפר" - למדך שאם לא מצא סולת מנופה כל כך יביא משל עשרון לסאה

"ואיפה לאיל" - אף זו קמח להוציא ממנה ב' עשרונים סולת מנופה כל צרכה כמו ששנינו ב' הלחם שתי עשרונים משלש סאין

"הין לאיפה" - לא ידעתי למה ויש לומר לא שיקריב ההין כולו אלא שנתות היו בהין ויקריב שמן לפי הסולת כמשפט הזבח לפר כמשפטו ולאיל כמשפטו לפי שנתות של הין

מצודות

לפירוש "מצודות" על כל הפרק ליתר הפירושים על הפסוק

מצודת דוד

"ומנחה וגו'" - מה שהתורה אמרה שיעור אחד למנחה ולשמן וחלק בין פר לאיל זהו בדבר הקרבנות שאמרה התורה ואין בכלל הזה קרבנות של המלואים שלעתיד אולם רז"ל דרשו בכל אלה

מצודת ציון

"הין" - שם מדה ובו י"ב לוגין

מלבי"ם

לפירוש "מלבי"ם" על כל הפרק ליתר הפירושים על הפסוק


"ומנחה", וגם המנחה שיביא לחינוך תשתנה מן המנחה הקבועה בתורה, שיהיה "איפה בין לפר בין לאיל", וכן "השמן" ישתנה מצותו להיות "הין לאיפה" כי כ"ז הוא מצוה לשעה לבעבור החינוך לבד, חוץ מנסכי היום שיעשו כמצותן: