מ"ג יחזקאל מה כה


מקרא

כתיב (נוסח הפסוק לפי מהדורת וסטמינסטר):
בשביעי בחמשה עשר יום לחדש בחג יעשה כאלה שבעת הימים כחטאת כעלה וכמנחה וכשמן

מנוקד (נוסח הפסוק לפי מהדורת וסטמינסטר):
בַּשְּׁבִיעִי בַּחֲמִשָּׁה עָשָׂר יוֹם לַחֹדֶשׁ בֶּחָג יַעֲשֶׂה כָאֵלֶּה שִׁבְעַת הַיָּמִים כַּחַטָּאת כָּעֹלָה וְכַמִּנְחָה וְכַשָּׁמֶן.

עם טעמים (נוסח הפסוק לפי מקרא על פי המסורה):
בַּשְּׁבִיעִ֡י בַּֽחֲמִשָּׁה֩ עָשָׂ֨ר י֤וֹם לַחֹ֙דֶשׁ֙ בֶּחָ֔ג יַעֲשֶׂ֥ה כָאֵ֖לֶּה שִׁבְעַ֣ת הַיָּמִ֑ים כַּֽחַטָּאת֙ כָּעֹלָ֔ה וְכַמִּנְחָ֖ה וְכַשָּֽׁמֶן׃

תרגום יונתן (כל הפרק)

בִּשְׁבִיעָאָה בְּחַמְשַׁת עַסְרָא יוֹמָא לְיַרְחָא בְּחַגָא יַעְבֵּיד כְּאִלֵין שִׁבְעָא יוֹמִין כְּאִלֵין שִׁבְעָא יוֹמִין כְּחַטָאתָא וְכַעֲלָתָא וּכְמִנְחָתָא וּכְמִשְׁחָא:

מצודות

לפירוש "מצודות" על כל הפרק ליתר הפירושים על הפסוק

מצודת דוד

"כחטאת וגו'" - כל אלה יביא בסוכות כמספר האמור בפסח אבל בשבועות ובר"ה וביוה"כ לא צוה להוסיף קרבנות בהמה על האמור בתורה לעשות מה בשביל המלואים ובשמיני העצרת כבר נשלמו ימי המלואים

"יעשה כאלה" - יביא קרבנות למלואים כל שבעת הימים כמספר האמור בפסח

"בשביעי" - בחדש השביעי

מלבי"ם

לפירוש "מלבי"ם" על כל הפרק ליתר הפירושים על הפסוק


"בשביעי", והחינוך הזה ימשך עד חג הסוכות עד שבחדש "השביעי בחמשה עשר יום לחדש בחג", היינו בחג הסוכות, "יעשה כאלה שבעת הימים", בכל ז' ימי סוכות עד שמיני עצרת שעד אז ימשכו ימי החינוך, "כחטאת וכעולה" הכל כמו שעשה בפסח וכן "כמנחה וכשמן", ומפני שבפסח יתחיל החינוך ובסוכות יסיים, באו בהם קרבנות שוים, וגם שאז תהיה מלחמת גוג ומגוג, וסוף התשועה, כמ"ש בזכריה (סי' י"ד):