<< · מ"ג יחזקאל · מג · כ · >>

מקרא

כתיב (נוסח הפסוק לפי מהדורת וסטמינסטר):
ולקחת מדמו ונתתה על ארבע קרנתיו ואל ארבע פנות העזרה ואל הגבול סביב וחטאת אותו וכפרתהו

מנוקד (נוסח הפסוק לפי מהדורת וסטמינסטר):
וְלָקַחְתָּ מִדָּמוֹ וְנָתַתָּה עַל אַרְבַּע קַרְנֹתָיו וְאֶל אַרְבַּע פִּנּוֹת הָעֲזָרָה וְאֶל הַגְּבוּל סָבִיב וְחִטֵּאתָ אוֹתוֹ וְכִפַּרְתָּהוּ.

עם טעמים (נוסח הפסוק לפי מקרא על פי המסורה):
וְלָקַחְתָּ֣ מִדָּמ֗וֹ וְנָ֨תַתָּ֜ה עַל־אַרְבַּ֤ע קַרְנֹתָיו֙ וְאֶל־אַרְבַּע֙ פִּנּ֣וֹת הָעֲזָרָ֔ה וְאֶֽל־הַגְּב֖וּל סָבִ֑יב וְחִטֵּאתָ֥ אוֹת֖וֹ וְכִפַּרְתָּֽהוּ׃

תרגום יונתן

לדף התרגום על כל הפרק

וְתִיסַב מִדְמֵיהּ וְתִתֵּן עַל אַרְבַּע קַרְנָתֵיהּ וְעַל אַרְבַּע זִוְיַת מְסַמְתָא וְעַל תְּחוּמָה סְחוֹר סְחוֹר וּתְדַכֵּי יָתֵיהּ וּתְכַפֵּר עֲלוֹהִי:

רש"י

לפירוש "רש"י" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"על ארבע קרנותיו" - של מזבח

"פנות העזרה" - גג המזבח

"וכפרתהו" - תקנח אותו מדרך חול שבו להכניסו בקדושה להיותו ראוי לכפר עליו מזה ולהלן

מצודות

לפירוש "מצודות" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת ציון

"פנות" - מלשון פנה וזויות

"וחטאת" - תרגם יונתן ותדכי והוא ענין טהרה

"וכפרתהו" - הוא ענין קנוח ועש"ז יקרא המזרק כפור כי הכהן הזורק מקנח אצבעו מן הדם בשפת המזרק ובדרז"ל ובעי לכפורי ידיה בההוא גברא (גיטין נז) 

מצודת דוד

"וחטאת וגו'" - בזה תטהר את המזבח ותקנחו להעביר ממנו דרך חול להכניסו בקדושה

"ואל הגבול סביב" - יתכן שעל היסוד נאמר שהוא בגבול המזבח

"ונתתה וגו'" - יתן הדם על ארבע קרנות המזבח ועל ארבע זויות של בנין גג המזבח

"להבדיל" - החומה עשויה להיות מחיצה מבדלת בין הקדש הפנימה לה ובין החול החוצה לה פרק מג

"סביב אורך וגו'" - בא לומר שבמדה הזה נכלל עובי החומה

"חומה לו" - אל הר הבית היה לו חומה מסביב

מלבי"ם

לפירוש "מלבי"ם" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"ולקחת מדמו", וגם הודיע לו שהוא בעצמו יקח ויזה את הדם, הלקיחה היא הקבלה בכלי, כי מקבלה ואילך מצות כהונה, והנתינה הוא מתן קרנות, "ונתת מדמו אל ארבע קרנות של המזבח, ואל ארבע פנות העזרה" הוא הסובב שנקרא עזרה הגדולה (כנ"ל פסוק י"ד) "ואל הגבול" הוא הזרת שבלט לחוץ מן המזבח שנקרא גבול (כמ"ש וגבולה אל שפתה סביב), וחצי טפח העליון היה שייך למעלה כנ"ל.

"וחטאת", במתן דם באצבע.

"וכפרתהו", בשפיכת שירים ליסוד, והנה הודיעו ה' בזה כמה פנות יקרות בענין התחיה.

  • א) שבעת חינוך המקדש כבר תתחיל התחיה, כי הבטיח ליחזקאל שהוא ימצא בעת ההיא ויחנך את המקדש,
  • ב) שתחיה תהיה בגוף ובנפש, ושיקום בתחיה בלבוש בשר וגידין ועצמות, ושיהיה שלם בגופו כל מום לא יהיה בו, כי המלאך לא יכשר לעבודה, וכשלא יהיה שלם בגופו כאחד האדם הרי הוא בע"מ.
  • ג) שיתחייב אז במצות כיתר בני אדם שאל"כ איך יקיים מצות לבישת בגדי כהונה וכל מצות הקרבנות, שזה לא יצוייר רק אם יקום בתחיה כאחד האדם:

 

<< · מ"ג יחזקאל · מג · כ · >>