מ"ג יחזקאל מג יט

מקראות גדולות יחזקאל


מקרא

כתיב (נוסח הפסוק לפי מהדורת וסטמינסטר):
ונתתה אל הכהנים הלוים אשר הם מזרע צדוק הקרבים אלי נאם אדני יהוה לשרתני פר בן בקר לחטאת

מנוקד (נוסח הפסוק לפי מהדורת וסטמינסטר):
וְנָתַתָּה אֶל הַכֹּהֲנִים הַלְוִיִּם אֲשֶׁר הֵם מִזֶּרַע צָדוֹק הַקְּרֹבִים אֵלַי נְאֻם אֲדֹנָי יְהוִה לְשָׁרְתֵנִי פַּר בֶּן בָּקָר לְחַטָּאת.

עם טעמים (נוסח הפסוק לפי מקרא על פי המסורה):
וְנָתַתָּ֣ה אֶל־הַכֹּהֲנִ֣ים הַלְוִיִּ֡ם אֲשֶׁ֣ר הֵם֩ מִזֶּ֨רַע צָד֜וֹק הַקְּרֹבִ֣ים אֵלַ֗י נְאֻ֛ם אֲדֹנָ֥י יֱהֹוִ֖ה לְשָׁרְתֵ֑נִי פַּ֥ר בֶּן־בָּקָ֖ר לְחַטָּֽאת׃

תרגום יונתן (כל הפרק)

וְתִתֵּן לְכַהֲנַיָא לֵיוָאֵי דִי אִינוּן מִזַרְעָא דְצָדוֹק דְקָרִיבִין לְפוּלְחָנִי אֲמַר יְיָ אֱלֹהִים לְשַׁמָשָׁא קֳדָמַי תּוֹר בַּר תּוֹרֵי לְחַטָאתָא:

רש"י (כל הפרק)(כל הפסוק)

"הכהנים הלוים" - אשר משבט לוי

"מזרע צדוק" - לפי שהיה כהן גדול ששימש ראשון במקדש בימי שלמה נקראו על שמו

מלבי"ם (כל הפרק)(כל הפסוק)


"ונתתה אל הכהנים מזרע צדוק", כמו שיבואר (בסי' מ"ד) שרק בני צדוק יהיו כשרים אז לעבודה, מפני שהם "קרובים אל ה'" שלא עבדו ע"ז, והודיע לו ה' כי הוא יקום בתחיה בעת ההיא והוא ימסור פר החטאת להכהנים:


 

מצודות (כל הפרק)(כל הפסוק)

מצודת דוד

"לשרתני" - מוסב על הקרובים אלי

"פר בן בקר" - מוסב על ונתתה וגו'

"אשר הם מזרע צדוק וגו'" - כי הם יהיו נבחרים לעתיד לעשות עבודת המזבח וכמ"ש והכהנים הלוים בני צדוק וגו' המה יקרבו אלי לשרתני (לקמן מד)

"ונתתה וגו'" - בשרו שיעמוד בתחיה ויהיה החנוך נעשה על ידו כי הוא היה כהן

"אל הכהנים הלוים" - אל הכהנים הבאים משבט לוי