<< · מ"ג יחזקאל · מג · י · >>

מקרא

כתיב (נוסח הפסוק לפי מהדורת וסטמינסטר):
אתה בן אדם הגד את בית ישראל את הבית ויכלמו מעונותיהם ומדדו את תכנית

מנוקד (נוסח הפסוק לפי מהדורת וסטמינסטר):
אַתָּה בֶן אָדָם הַגֵּד אֶת בֵּית יִשְׂרָאֵל אֶת הַבַּיִת וְיִכָּלְמוּ מֵעֲו‍ֹנוֹתֵיהֶם וּמָדְדוּ אֶת תָּכְנִית.

עם טעמים (נוסח הפסוק לפי מקרא על פי המסורה):
אַתָּ֣ה בֶן־אָדָ֗ם הַגֵּ֤ד אֶת־בֵּֽית־יִשְׂרָאֵל֙ אֶת־הַבַּ֔יִת וְיִכָּלְמ֖וּ מֵעֲוֺנֽוֹתֵיהֶ֑ם וּמָדְﬞד֖וּ אֶת־תׇּכְנִֽית׃

תרגום יונתן

לדף התרגום על כל הפרק

אַתְּ בַּר אָדָם חַוִי יַת בֵּית יִשְׂרָאֵל יַת בֵּיתָא וְיִתְכַּנְעוּן מֵחוֹבֵיהוֹן וְיִמְשְׁחוּן יַת טִקוּסֵיהּ:

רש"י

לפירוש "רש"י" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"אתה בן אדם הגד ויכלמו מעונותיהם" - בהראותי למו חסדי שאיני מואסם בעונם מצאתי "ומדדו את תכנית" - ומדדו על ידיך שאתה מורה את תוכן חשבון הבנין

מצודות

לפירוש "מצודות" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת ציון

"תכנית" - מלשון הכנה ומתוקן 

מצודת דוד

"ומדדו את תכנית" - ר"ל יחשבו בלבם מדידת הבנין המוכן ומתוקן

"את הבית" - את ספור בנין הבית שראית

"ויכלמו מעונותיהם" - למען יהיה להם כלימה על העונות שעשו כי בעת תספר להם בנין בית העתיד יזכרו בבנין הראשון שנחרב בעוונם ויכלמו בזה

מלבי"ם

לפירוש "מלבי"ם" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"אתה בן אדם הגד את בית ישראל את הבית", צוה לו שיגד להם שראה את הבית בנוי ומשוכלל ועומד נכון לפני ה' רק שעונותיהם מעכבים, ולכן "יכלמו מעונותיהם" וימהרו לשוב בתשובה, ואז יתראה בית העתיד בכבודו, ואז "ימדדו את תכנית הבית", וגם ר"ל כי בצורת הבית ובפרטי עניניו יש רמזים רוחנים הרומזים על הנהגת ה' ההשגחיית הפלאיית הבלתי תלוי בסדר העולם הטבעי רק בהנהגת בית הנפש לבנותו ולשכללו כדוגמת הבית הגדול. ולעבוד בו את העבודה הערוכה בבית הנפש על שמירת התורה והמצוה כדוגמת העבודה הערוכה בבית הגדול, והעלאת נפש החיים אל האלהים אל שיחול בם בקדש. ולפ"ז בנין הבית תלוי בבנין בית נפשם, כפי צורת הבית, וכפי מדות התורה וצורתה שעז"א "הגד את בית ישראל" והיל"ל הגד אל בית ישראל, שאחר הגדה בא תמיד מלת אל? רק ר"ל שתגד להם כי "את בית ישראל את הבית", שבית ישראל המה הם הבית, והבית תלוי בהם, וכל עניני תכנית הבית הם מורים על הנהגת העם עפ"י התורה וחקותיה, ובזה "יכלמו מעונותיהם, ומדדו את תכנית", לכוון מדות הנפש כפי מדות הבית:

 

<< · מ"ג יחזקאל · מג · י · >>