כתיב (נוסח הפסוק לפי מהדורת וסטמינסטר):
וההראל ארבע אמות ומהאראיל [ומהאריאל] ולמעלה הקרנות ארבע

מנוקד (נוסח הפסוק לפי מהדורת וסטמינסטר):
וְהַהַרְאֵל אַרְבַּע אַמּוֹת ומהאראיל [וּמֵהָאֲרִיאֵל] וּלְמַעְלָה הַקְּרָנוֹת אַרְבַּע.

עם טעמים (נוסח הפסוק לפי מקרא על פי המסורה):
וְהַהַרְאֵ֖ל אַרְבַּ֣ע אַמּ֑וֹת ומהאראיל וּמֵהָאֲרִיאֵ֣ל וּלְמַ֔עְלָה הַקְּרָנ֖וֹת אַרְבַּֽע׃

תרגום יונתן

לדף התרגום על כל הפרק

וּמַדְבְּחָא אַרְבַּע אַמִין וּמִמַדְבְּחָא וּלְעֵלָא קַרְנָתָא אַרְבַּע:

רש"י

לפירוש "רש"י" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"וההראל" - הוא גובה גג המזבח מן הסובב ולמעלה ובבית עולמים לא היה אלא שלש וי"ת אף הוא ומדבח' ארבע אמין

מצודות

לפירוש "מצודות" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת ציון

"וההראל" - הוא כמו האריאל ובאה הה"א במקום האלף ונשמטה היו"ד וכן יקרא שם המזבח כמו והיתה לי כאריאל (ישעיהו כט)ונקרא כן ע"ש שירד עליו האש מהאל מן השמים ורבצה עליו כארי 

מצודת דוד

"ומהאריאל ולמעלה" - למעלה מגג המזבח היו ד' קרנות בארבעת המקצועות

"ארבע אמות" - ארז"ל בפרק איזהו מקומן דרשות קרנות ארבע קאמר ר"ל הדמים הנתנין בקרנות המזבח רשותייהו הוה מגג המזבח ולמטה ד' אמות והוא עד כלות אמה העליונה מהסובב כי עד שם נקרא למעלה כי בכלות ד' מהגג היה חוט הסיקרא שהוא באמצע המזבח כי הקרנות א' והגג שלשה והאמה העליונה מהסובב הרי חמש וכן שלשה הנשארים מהסובב ושנים של היסוד הם חמש

"וההראל" - הוא גובה גג המזבח מן הסובב ולמעלה

מלבי"ם

לפירוש "מלבי"ם" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"וההראל" מקום המערכה שהיה בראש המזבח נקרא הראל, ור"ל המקום שמן העזרה הגדולה שהיא כניסת הסובב עד ראש המזבח היה "ארבע אמות", והגם שעד המערכה לא היה ג' אמות, מפשר כי "מהראל ולמעלה" יצאו "ארבע הקרנות" שהיו ג"כ גובהן אמה, ועם הקרנות היה ההראל ארבע אמות, ובזה נשלמו י' אמות של גובה המזבח. וחז"ל (בפ' איזהו מקומן) פי' שמ"ש והראל ארבע ולא עד ההראל, שאגב משמיענו שחשבינן ארבע מן ההראל שהוא מקום המערכה ולמטה, לענין רשות דמים שמן חוט הסקרא עד מקום הקרנות ניתנים דמים העליונים, ולמטה מהם ניתנים דמים התחתונים, וזה הגיע עד אמה אחת למטה מן הסובב שהוא ד' אמות מן ההראל שהוא מקום המערכה, אולם חשבון זה יצדק בבית שני שהיה עליית היסוד רק אמה אחת, שעליית היסוד היה באמת בת חמש, וכן אמת גובה הקרנות היה באמת בת חמש, ונשאר למטה מן הקרנות ולמעלה מן היסוד ד' אמות למעלה וד' אמות למטה באמת בת שש, אבל בבית השלישי שיהיה גובה היסוד ב' אמות באמת בת ה', א"כ אמצע המזבח הוא חצי טפח אחר ד' אמות של מקום הקרנות? י"ל לשכן יהיה לעתיד הגבול של רוחב זרת באותו טפח שאחר ארבע אמות, והגבול הזה ימצע בין עליון לתחתון והיה ההראל ד' אמות עד הגבול הזה: