מקרא

כתיב (נוסח הפסוק לפי מהדורת וסטמינסטר):
ומחיק הארץ עד העזרה התחתונה שתים אמות ורחב אמה אחת ומהעזרה הקטנה עד העזרה הגדולה ארבע אמות ורחב האמה

מנוקד (נוסח הפסוק לפי מהדורת וסטמינסטר):
וּמֵחֵיק הָאָרֶץ עַד הָעֲזָרָה הַתַּחְתּוֹנָה שְׁתַּיִם אַמּוֹת וְרֹחַב אַמָּה אֶחָת וּמֵהֳעֲזָרָה הַקְּטַנָּה עַד הָעֲזָרָה הַגְּדוֹלָה אַרְבַּע אַמּוֹת וְרֹחַב הָאַמָּה.

עם טעמים (נוסח הפסוק לפי מקרא על פי המסורה):
וּמֵחֵ֨יק הָאָ֜רֶץ עַד־הָעֲזָרָ֤ה הַתַּחְתּוֹנָה֙ שְׁתַּ֣יִם אַמּ֔וֹת וְרֹ֖חַב אַמָּ֣ה אֶחָ֑ת וּמֵהָעֲזָרָ֨ה הַקְּטַנָּ֜ה עַד־הָעֲזָרָ֤ה הַגְּדוֹלָה֙ אַרְבַּ֣ע אַמּ֔וֹת וְרֹ֖חַב הָאַמָּֽה׃

תרגום יונתן

לדף התרגום על כל הפרק

וּמִתַּשְׁוֵית אַרְעָא עַד מְסַתִמְתָא אַרְעִיתָא תַּרְתֵּין אַמִין וּפוּתְיָא אַמְתָא חֲדָא וּמִמְסַמְתָּא זְעֶרְתָּא עַד מְסַמְתָא רַבְּתָא אַרְבַּע אַמִין וּפוּתְיָא אַמְתָא:

רש"י

לפירוש "רש"י" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"ומחיק הארץ" - מן היסוד מקרקע הארץ

"עד העזרה התחתונה" - עד גב מלבן הראשון

"שתים אמות" - ולא היה כן בבית עולמים ששם שנינו מביא מלבן של ל"ב על ל"ב וגובהו אמה וכאן גובהו שתים

"ורחב אמה אחת" - כשהניח מלבן השני עליו היה מלבן השני שלשים על שלשים נמצא כניסה לו סביב סביב רחב אמה והוא היסוד הרי עלה שתים וכנס אמה והוא היסוד י"ת עזרה מסמתא לשון רצפה שהיה ממלא את המלבן חלוקי אבנים מזפת וסיד וקוניא וממחה ושופך ומחליקו למעלה והרי הוא כמין רצפה

"ומהעזרה הקטנה עד העזרה הגדולה ארבע אמות" - מגג מלבן התחתון עד גג מלבן שעליו ארבע אמות גובה

"ורחב האמה" - הוא כניסת הסובב עלה ארבעה וכנס אמה זהו סובב והתחתון קורא קטנה לפי שאין גובהו אלא שתי' והעליון גובהו ארבע

מצודות

לפירוש "מצודות" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת ציון

"העזרה" - דפוס בנין המזבח קורא בשם עזרה 

מצודת דוד

"ורוחב האמה" - הבית מסביב רחב האמה הפשוטה בת ה' טפחים להכניס לפנים את הדפוס שעליה וזהו כניסת הסובב

"מהעזרה הקטנה" - מגג דפוס הראשון הקטנה כי לא היתה כ"א בגובה שתי אמות ומגגה עד גג הדפוס הגדולה היה ארבע אמות הוא הסובב

"ורחב" - ר"ל הניח רוחב אמה מסביב להכניס לפנים את הדפוס שעליה וזהו כניסת היסוד

"ומחיק הארץ" - מהתחלת היסוד שכלפי הקרקע עד כלות גובה הדפוס התחתונה ההיא העשוי להיסוד היה שתים אמות

מלבי"ם

לפירוש "מלבי"ם" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"ומחיק הארץ" היינו מהתחלת היסוד שהוא בארץ, "עד העזרה התחתונה", היינו הכניסה התחתונה שנכנס המזבח אמה והתחיל הסובב היה "ב' אמות", גובה היסוד, "ורחב אמה אחת", שהחיק ר"ל היסוד היה רחב אמה מן הסובב, "ומהעזרה הקטנה עד העזרה הגדולה" היינו מהכניסה התחתונה עד הכניסה העליונה שכנס שנית אמה למעלה מן הסובב, היה "ארבע אמות" גובה הסובב.

"ורחב האמה", ששם היה ג"כ רחב אמה יותר מן אשר למעלה ששם כנס אמה:

ביאור המילות

"העזרה". מחיצה וגבול שלפני איזה דבר, ובא על חצר שלפני ההיכל (ד"ה ב' סי' ד' וסי' ו') ופה מצייר המזבח כאילו לפני המערכה יש שתי מחיצות במקום שהוחל הסובב לעלות, ובמקום שהוחל גובה המזבח, שכ"א רחב מחבירו: