מ"ג יחזקאל לז יב


מקרא

כתיב (נוסח הפסוק לפי מהדורת וסטמינסטר):
לכן הנבא ואמרת אליהם כה אמר אדני יהוה הנה אני פתח את קברותיכם והעליתי אתכם מקברותיכם עמי והבאתי אתכם אל אדמת ישראל

מנוקד (נוסח הפסוק לפי מהדורת וסטמינסטר):
לָכֵן הִנָּבֵא וְאָמַרְתָּ אֲלֵיהֶם כֹּה אָמַר אֲדֹנָי יְהוִה הִנֵּה אֲנִי פֹתֵחַ אֶת קִבְרוֹתֵיכֶם וְהַעֲלֵיתִי אֶתְכֶם מִקִּבְרוֹתֵיכֶם עַמִּי וְהֵבֵאתִי אֶתְכֶם אֶל אַדְמַת יִשְׂרָאֵל.

עם טעמים (נוסח הפסוק לפי מקרא על פי המסורה):
לָכֵן֩ הִנָּבֵ֨א וְאָמַרְתָּ֜ אֲלֵיהֶ֗ם כֹּה־אָמַר֮ אֲדֹנָ֣י יֱהֹוִה֒ הִנֵּה֩ אֲנִ֨י פֹתֵ֜חַ אֶת־קִבְרֽוֹתֵיכֶ֗ם וְהַעֲלֵיתִ֥י אֶתְכֶ֛ם מִקִּבְרוֹתֵיכֶ֖ם עַמִּ֑י וְהֵבֵאתִ֥י אֶתְכֶ֖ם אֶל־אַדְמַ֥ת יִשְׂרָאֵֽל׃

תרגום יונתן (כל הפרק)

בְּכֵן אִתְנַבֵּי וְתֵימַר לְהוֹן כִּדְנַן אֲמַר יְיָ אֱלֹהִים הָא אֲנָא פְּתָחֵית יַת קִבְרֵיכוֹן וְאֶסַק יַתְכוֹן מִקִבְרֵיכוֹן עַמִי וְאָעֵיל יַתְכוֹן לְאַרְעָא דְיִשְׂרָאֵל:

רש"י (כל הפרק)(כל הפסוק)

"לכן הנבא" - שעתיד אני להחיותם שנית

מלבי"ם (כל הפרק)(כל הפסוק)"לכן הנבא הנה אני פותח את קברותיכם", יש בזה מליצה וגם דברים כפשטן, אם על התחייה הגמורה שתהיה באחרית הימים, ובזה אמר שיפתח הקברים של כל המתים שכולם יעמדו בתחייה כמ"ש ורבים מישיני אדמת עפר יקיצו אלה לחיי עולם ואלה לחרפות ולדראון עולם, לכן אמר שיפתח קברות כולם, "והעליתי אתכם מקברותיכם עמי", ההעלאה מן הקברים לחיי עולם, לא יהיה לכולם רק לעם ה' הצדיקים (וכן אמר אח"כ "בפתחו את קברותיכם" (ולא אמר עמי) "ובהעלות אתכם מקברותיכם עמי)" וקבלו חז"ל שהתחייה לא תהיה בח"ל רק בא"י ומתי ח"ל יתגלגלו לא"י ושם יקומו בתחיה, וז"ש "והבאתי אתכם על אדמת ישראל" ואמר אח"כ ונתתי רוחי בכם וחייתם, וזה יהיה בא"י, ועז"א "והנחתי אתכם על אדמתכם" שתשארו שם בחיים, ואם בדרך המשל והמליצה שהמשיל גויית האומה הכוללת כעצמות היבשות, ורוח אין בהם, ואת הגולת דמה כקברים ששם ישן הגוף של האומה הכללית במחשכים במצולות, אמר שה' יפתח הקברים הוא שיסיר השעבוד וזה כולל לכולם, ובהעלות אתכם מקברותיכם עמי, שהעליה לא"י לא יהיה רק לצדיקים כמ"ש (למעלה סי' כ') והוצאתי אתכם מן העמים וכו' וברותי מכם המורדים והפושעים בי וכו' ואל אדמת ישראל לא יבא:


 

מצודות (כל הפרק)(כל הפסוק)


מצודת דוד

"והבאתי וגו'" - וא"כ גם אתם תראו הגאולה

"הנה אני פותח וגו'" - בזמן הגאולה אפתח קברותיכם ואעלה אתכם משם חיים וקיימים אתם עמי וכאומר הנה התחיה בעצמות הבקעה היא לאות על התחיה העתידה