מ"ג יחזקאל לו כט


מקרא

כתיב (נוסח הפסוק לפי מהדורת וסטמינסטר):
והושעתי אתכם מכל טמאותיכם וקראתי אל הדגן והרביתי אתו ולא אתן עליכם רעב

מנוקד (נוסח הפסוק לפי מהדורת וסטמינסטר):
וְהוֹשַׁעְתִּי אֶתְכֶם מִכֹּל טֻמְאוֹתֵיכֶם וְקָרָאתִי אֶל הַדָּגָן וְהִרְבֵּיתִי אֹתוֹ וְלֹא אֶתֵּן עֲלֵיכֶם רָעָב.

עם טעמים (נוסח הפסוק לפי מקרא על פי המסורה):
וְהוֹשַׁעְתִּ֣י אֶתְכֶ֔ם מִכֹּ֖ל טֻמְאֽוֹתֵיכֶ֑ם וְקָרָ֤אתִי אֶל־הַדָּגָן֙ וְהִרְבֵּיתִ֣י אֹת֔וֹ וְלֹא־אֶתֵּ֥ן עֲלֵיכֶ֖ם רָעָֽב׃

תרגום יונתן (כל הפרק)

וְאֶפְרוֹק יַתְכוֹן מִכָּל סוֹאֲבָתְכוֹן וַאֲבָרֵךְ יַת עִבּוּרָא וְאַסְגֵי יָתֵיהּ וְלָא אֶתֵּן עֲלֵיכוֹן כַּפָנָא:

מלבי"ם (כל הפרק)(כל הפסוק)"והושעתי" שהגם שיהיה עוד יצה"ר אושיע אתכם מככל הטומאות, "וקראתי" כי מיום שבטלה טהרה בטל ריח הפירות כמ"ש בסוף סוטה, וכשתושעו מטומאותיכם "אקרא אל הדגן", מצייר,

  • א) ריבוי הדגן בהשגחה כדי שלא יהיה רעב, והגם שכבר יהיו בטוים מן הרעב ע"י הדגן בכ"ז.


 

מצודות (כל הפרק)(כל הפסוק)


מצודת דוד

"וקראתי אל הדגן והרביתי אותו" - ר"ל אצוה שיפרה וירבה

"והושעתי וגו'" - ר"ל ארחיק אתכם מכל טומאת העון שהייתם רגילים בו כי יעיר לבבם להיות נזהרים מהם