מ"ג יחזקאל לו כח


מקרא

כתיב (נוסח הפסוק לפי מהדורת וסטמינסטר):
וישבתם בארץ אשר נתתי לאבתיכם והייתם לי לעם ואנכי אהיה לכם לאלהים

מנוקד (נוסח הפסוק לפי מהדורת וסטמינסטר):
וִישַׁבְתֶּם בָּאָרֶץ אֲשֶׁר נָתַתִּי לַאֲבֹתֵיכֶם וִהְיִיתֶם לִי לְעָם וְאָנֹכִי אֶהְיֶה לָכֶם לֵאלֹהִים.

עם טעמים (נוסח הפסוק לפי מקרא על פי המסורה):
וִישַׁבְתֶּ֣ם בָּאָ֔רֶץ אֲשֶׁ֥ר נָתַ֖תִּי לַאֲבֹֽתֵיכֶ֑ם וִהְיִ֤יתֶם לִי֙ לְעָ֔ם וְאָ֣נֹכִ֔י אֶהְיֶ֥ה לָכֶ֖ם לֵאלֹהִֽים׃

תרגום יונתן (כל הפרק)

וְתֵיתְבוּן בְּאַרְעָא דִיהָבֵית לַאֲבָהַתְכוֹן וּתְהוֹן קֳדָמַי לְעַם וַאֲנָא אֱהֶוֵי לְכוֹן לֵאלָהָא:

מצודות (כל הפרק)(כל הפסוק)


מצודת דוד

"לאלהים" - לעזור לכם ולהושיע אתכם

"לעם" - להאמין בי ולשמור מצותי

מלבי"ם (כל הפרק)(כל הפסוק)"וישבתם בארץ" ולא תגלו עוד ממנה, אחר שלא תחטאו עוד, "והייתם לי לעם" שמעתה יהיה הכל ע"י אתערותא דלתתא אחר שאתם תהיו נכונים רק אל הקדושה תקדימו תמיד להיות לי לעם, ועי"ז "אנכי אהיה לכם לאלהים" שהגם שבתחלה יהיה ע"י אתערותא דלעילא כמ"ש וזרקתי עליכם מים טהורים וכו' שה' יהיה המתחיל לטהרם, אח"כ יהיו הם המתחילים ויעשו מע"ט מצד טבעם הטוב: