מ"ג יחזקאל לד כג

מקראות גדולות יחזקאל


מקרא

כתיב (נוסח הפסוק לפי מהדורת וסטמינסטר):
והקמתי עליהם רעה אחד ורעה אתהן את עבדי דויד הוא ירעה אתם והוא יהיה להן לרעה

מנוקד (נוסח הפסוק לפי מהדורת וסטמינסטר):
וַהֲקִמֹתִי עֲלֵיהֶם רֹעֶה אֶחָד וְרָעָה אֶתְהֶן אֵת עַבְדִּי דָוִיד הוּא יִרְעֶה אֹתָם וְהוּא יִהְיֶה לָהֶן לְרֹעֶה.

עם טעמים (נוסח הפסוק לפי מקרא על פי המסורה):
וַהֲקִמֹתִ֨י עֲלֵיהֶ֜ם רֹעֶ֤ה אֶחָד֙ וְרָעָ֣ה אֶתְהֶ֔ן אֵ֖ת עַבְדִּ֣י דָוִ֑יד ה֚וּא יִרְעֶ֣ה אֹתָ֔ם וְהֽוּא־יִהְיֶ֥ה לָהֶ֖ן לְרֹעֶֽה׃

תרגום יונתן (כל הפרק)

וְאָקֵים עֲלֵיהוֹן פַּרְנֵס חַד וִיפַרְנֵיס יַתְהוֹן וְהוּא יְהֵי לְהוֹן לְפַרְנֵס:

רש"י (כל הפרק)(כל הפסוק)

"עבדי דוד" - מלך מזרעו

מלבי"ם (כל הפרק)(כל הפסוק)


"והקימותי" נבא שאחר שישפוט ה' וירעה אותם בעצמו, אז תתגלה מלכות ב"ד, והוא יהיה הרועה תחת ה', וזה יהיה בג' מדרגות, תחלה "הוא ירעה אותם" היינו שיעמוד איש מבית דוד שינהיג את ישראל לכוף אותם שיעשו משפט וצדקה, ואח"כ "הוא יהיה להם לרועה", היינו שיקבלו הנהגתו וילמדו ממנו עד שיהיה רועה שלהם ברצונם, ואח"כ.


 

מצודות (כל הפרק)(כל הפסוק)

מצודת דוד

"הוא ירעה אותם והוא יהיה להן לרועה" - כפל הדבר רבת פעמים לומר שהוא לבד יהיה המושל והשליט עליהם

"והקימותי" - אעמיד עליהם רועה אחד והוא ירעה אתהן במשפט הראוי ואת עבדי דוד אקים והוא מלך המשיח הבא מזרע דוד