פתיחת התפריט הראשי

מ"ג יחזקאל לג כה

מקראות גדולות יחזקאל


מקרא

כתיב (נוסח הפסוק לפי מהדורת וסטמינסטר):
לכן אמר אליהם כה אמר אדני יהוה על הדם תאכלו ועינכם תשאו אל גלוליכם ודם תשפכו והארץ תירשו

מנוקד (נוסח הפסוק לפי מהדורת וסטמינסטר):
לָכֵן אֱמֹר אֲלֵיהֶם כֹּה אָמַר אֲדֹנָי יְהֹוִה עַל הַדָּם תֹּאכֵלוּ וְעֵינֵכֶם תִּשְׂאוּ אֶל גִּלּוּלֵיכֶם וְדָם תִּשְׁפֹּכוּ וְהָאָרֶץ תִּירָשׁוּ.

עם טעמים (נוסח הפסוק לפי מקרא על פי המסורה):
לָכֵן֩ אֱמֹ֨ר אֲלֵהֶ֜ם כֹּה־אָמַ֣ר ׀ אֲדֹנָ֣י יֱהֹוִ֗ה עַל־הַדָּ֧ם ׀ תֹּאכֵ֛לוּ וְעֵינֵכֶ֛ם תִּשְׂא֥וּ אֶל־גִּלּוּלֵיכֶ֖ם וְדָ֣ם תִּשְׁפֹּ֑כוּ וְהָאָ֖רֶץ תִּירָֽשׁוּ׃

תרגום יונתן (כל הפרק)

בְּכֵן אֲמַר לְהוֹן כִּדְנַן אֲמַר יְיָ אֱלֹהִים עַל דַם זַכַּאי אַתּוּן אָכְלִין וְעֵינֵיכוֹן אַתּוּן זָקְפִין לְפוּלְחַן טַעֲוַתְכוֹן וְדַם זַכַּאי אַתּוּן אֶשְׁדִין וְאַרְעָא אַתּוּן מְדַמָן לְמֵירְתָהּ:

רש"י (כל הפרק)(כל הפסוק)

"על הדם תאכלו וגו' והארץ תירשו" - בתמיה אם נצטויתם אין אתם שומרים על הדם תאכלו את מאכלי תפנוקים אתם אוכלים על ידי רציחה שהורגין את בעלי ממון ונוטלין את ממונם

מלבי"ם (כל הפרק)(כל הפסוק)


"לכן אמר אליהם", הודיע להם שהארץ לא נתנה להם רק בתנאי שישמרו את התורה כמ"ש ויתן להם ארצות גוים בעבור ישמרו חקיו, והם עברו על ג' עברות החמורות המטמאים את הארץ גילוי עריות ושפיכות דמים ועבודה זרה, וז"ש "על הדם תאכלו ועינכם תשאו אל גלוליכם" שהוא חטא ע"ז, "ודם תשפכו" הוא ש"ד, ואיך "הארץ תירשו?":


 

מצודות (כל הפרק)(כל הפסוק)

מצודת דוד

"והארץ תירשו" - בתמיה וכי בעשות מעשים כאלה תירשו את הארץ וכאומר וכי טובים אתם מאותם שמתו ונשבו ומה לכם להדמות אל אברהם

"ועינכם תשאו" - פונים אתם אל גלוליכם לעבדם עבודת אלהות

"ודם תשפוכו" - שפכתם דם נקי

"על הדם תאכלו" - זהו מין עכו"ם שהיו זובחים לשדים ואכלו סביבות הדם בסמוך לה ואמרו שהשדים אוכלים את הדם והם הבשר וכאלו מסובין בשולחן אחד בהתחברות ואהבה רבה והתורה הזהירה עליו כמ"ש לא תאכלו על הדם (ויקרא יט)