מ"ג יחזקאל לא טז


מקרא

כתיב (נוסח הפסוק לפי מהדורת וסטמינסטר):
מקול מפלתו הרעשתי גוים בהורדי אתו שאולה את יורדי בור וינחמו בארץ תחתית כל עצי עדן מבחר וטוב לבנון כל שתי מים

מנוקד (נוסח הפסוק לפי מהדורת וסטמינסטר):
מִקּוֹל מַפַּלְתּוֹ הִרְעַשְׁתִּי גוֹיִם בְּהוֹרִדִי אֹתוֹ שְׁאוֹלָה אֶת יוֹרְדֵי בוֹר וַיִּנָּחֲמוּ בְּאֶרֶץ תַּחְתִּית כָּל עֲצֵי עֵדֶן מִבְחַר וְטוֹב לְבָנוֹן כָּל שֹׁתֵי מָיִם.

עם טעמים (נוסח הפסוק לפי מקרא על פי המסורה):
מִקּ֤וֹל מַפַּלְתּוֹ֙ הִרְעַ֣שְׁתִּי גוֹיִ֔ם בְּהוֹרִדִ֥י אֹת֛וֹ שְׁא֖וֹלָה אֶת־י֣וֹרְדֵי ב֑וֹר וַיִּנָּ֨חֲמ֜וּ בְּאֶ֤רֶץ תַּחְתִּית֙ כׇּל־עֲצֵי־עֵ֔דֶן מִבְחַ֥ר וְטוֹב־לְבָנ֖וֹן כׇּל־שֹׁ֥תֵי מָֽיִם׃

תרגום יונתן

לדף התרגום על כל הפרק

מִקַל מַפַּלְתֵּיהּ אַזְעִית עַמְמַיָא בְּאַחֲתוֹתִי יָתֵיהּ לִשְׁאוֹל עִם נַחֲתֵי גוֹב בֵּית אַבְדָנָא וְאִתְנֵחֲמוּ בְּאַרְעָא אַרְעִיתָא כָּל מַלְכֵי קֶדֶם שִׁלְטוֹנִין וְעַתִּירֵי נִכְסַיָא כָּל עַבְדֵי מַלְכוּ:

רש"י

לפירוש "רש"י" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"וינחמו בארץ תחתית" - שאר יורדי גיהנם קבלו תנחומים אמרו אף זה כמונו

מצודות

לפירוש "מצודות" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"כל עצי עדן וגו'" - ר"ל המלכים והשרים שהיו מרובים בשפע קבלו תנחומין על מיתתם בראותם שגם אשור נלקה כמוהם (כי כן הדרך כשאדם רואה שהצרה הבאה עליו בא גם על גדולים ממנו תחשב לו לתנחומין)

"וינחמו" - בקבר קבלו תנחומין

"בהורידי" - בזה יפרש מה היא המפלה ואמר בעת הורידי אותו אל השאול עם שאר יורדי בור ודומה להם

"מקול מפלתו" - משמיעת קול מפלתו הרעשתי גוים כי חרדו שלא יקרה להם כמקרהו 

מצודת ציון

"הרעשתי" - מלשון רעש וחרדה

"שותי מים" - ר"ל שהמים משקים אותם

מלבי"ם

לפירוש "מלבי"ם" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

(טז-יז) "(עתה" מפרש הנמשל) "מקול מפלתו הרעשתי גוים", כי מאז התחיל נבוכדנצר להרעיש הארץ ולהרגיז ממלכות, "וינחמו בארץ תחתית כל עצי עדן", מצייר שהגוים שעל הארץ נתרעשו, ועצי עדן הם המלכים שמתו ע"י המחריב נחמו בארץ תחתית (עי' רש"י ורד"ק), ומפרש כי "מבחר וטוב לבנון וכל שותי מים גם הם אתו ירדו שאולה" שמאז ירדו כל העצים לשאול ר"ל נכבשו כל הממלכות ונחרב ארצם, וגם "זרועו" של אשור ר"ל עוזריו אשר "ישבו בצלו בתוך גוים" כולם ירדו שאולה ונעשו חללי חרב: