מ"ג יחזקאל כח יז


מקרא

כתיב (נוסח הפסוק לפי מהדורת וסטמינסטר):
גבה לבך ביפיך שחת חכמתך על יפעתך על ארץ השלכתיך לפני מלכים נתתיך לראוה בך

מנוקד (נוסח הפסוק לפי מהדורת וסטמינסטר):
גָּבַהּ לִבְּךָ בְּיָפְיֶךָ שִׁחַתָּ חָכְמָתְךָ עַל יִפְעָתֶךָ עַל אֶרֶץ הִשְׁלַכְתִּיךָ לִפְנֵי מְלָכִים נְתַתִּיךָ לְרַאֲוָה בָךְ.

עם טעמים (נוסח הפסוק לפי מקרא על פי המסורה):
גָּבַ֤הּ לִבְּךָ֙ בְּיׇפְיֶ֔ךָ שִׁחַ֥תָּ חׇכְמָתְךָ֖ עַל־יִפְעָתֶ֑ךָ עַל־אֶ֣רֶץ הִשְׁלַכְתִּ֗יךָ לִפְנֵ֧י מְלָכִ֛ים נְתַתִּ֖יךָ לְרַ֥אֲוָה בָֽךְ׃

תרגום יונתן (כל הפרק)

רָאֵים לִבָּךְ בְּתוּקְפָךְ אִתְחַבַּלְתָּ בְּחוּכְמְתָךְ עַל זִיו אֵימְתָךְ עַל אַרְעָא רְטַשְׁתָּךְ אַזְהָרָא לְמַלְכַיָא יְהַבְתִּיךְ לְאִסְתַכְּלָא בָךְ:

רש"י (כל הפרק)(כל הפסוק)

"שחת חכמתך על יפעתך" - שנתגאית ביפעתך

"לראוה בך" - להסתכל בבושתך לראוה כמו לראיה

מצודות (כל הפרק)(כל הפסוק)


מצודת דוד

"על ארץ השלכתיך" - לכן אשליך אותך מכסא המלוכה לשבת על הארץ ואתן אותך לפני מלכים להסתכל בך בבזיונך כי דרך האויבים להסתכל בפני האדם בעת בזיונו למען הכלימו

"ביפיך" - בעבור יפיך גאה לבך ובזה שמת חכמתך עם זוהר בינתך כי הגאוה היא מנגדת אל החכמה והבינה

מצודת ציון

"על" - ענינו כמו עם וכן ויבואו האנשים על הנשים (שמות לה)

"יפעתך" - זוהר בינתך

"לראוה" - מלשון ראיה והסתכלות

מלבי"ם (כל הפרק)(כל הפסוק)"גבה" אח"כ הוספת לחטא ע"י שגבה לבך ע"י יפיך, עד שבזה "שחת חכמתך על יפעתך" ר"ל ששחת בין החכמה שלך בין ההופעה האלהית שהיתה עליך (כמו על עולת התמיד) וע"ז יש לך עונש אחר בעוה"ז "שהשלכתיך עלי ארץ ונתתיך לפני מלכים לראות בך" בבזיון:

ביאור המילות

"על יפעתך", עם יפעתך, כמו על עולת התמיד:

"לראוה בך". שרשו ראה, והוי"ו תחת ה"א כמו גאוה זעוה, והוא מקור מן הקל, כמו ולא יוסיפו לדאבה (ירמיה ל"א). וראה שאחריו ב' יבא על הגנאי, ובאויבי ראתה עיני, המה יביטו יראו בי, או ראייה והשגחתה והפלאה בעצם הנראה, לראות בבנות הארץ, ורואה בעבים לא יקצר: