מ"ג יחזקאל כח טז


מקרא

כתיב (נוסח הפסוק לפי מהדורת וסטמינסטר):
ברב רכלתך מלו תוכך חמס ותחטא ואחללך מהר אלהים ואבדך כרוב הסכך מתוך אבני אש

מנוקד (נוסח הפסוק לפי מהדורת וסטמינסטר):
בְּרֹב רְכֻלָּתְךָ מָלוּ תוֹכְךָ חָמָס וַתֶּחֱטָא וָאֶחַלֶּלְךָ מֵהַר אֱלֹהִים וָאַבֶּדְךָ כְּרוּב הַסֹּכֵךְ מִתּוֹךְ אַבְנֵי אֵשׁ.

עם טעמים (נוסח הפסוק לפי מקרא על פי המסורה):
בְּרֹ֣ב רְכֻלָּתְךָ֗ מָל֧וּ תוֹכְﬞךָ֛ חָמָ֖ס וַֽתֶּחֱטָ֑א וָאֲחַלֶּלְךָ֩ מֵהַ֨ר אֱלֹהִ֤ים וָֽאַבֶּדְךָ֙ כְּר֣וּב הַסֹּכֵ֔ךְ מִתּ֖וֹךְ אַבְנֵי־אֵֽשׁ׃

תרגום יונתן (כל הפרק)

בִּסְגִיאוּת סְחוֹרְתָּךְ אִתְמְלִיאוּ אוֹצְרָךְ חֲטוֹף וְחַבְתָּא וַאֲפִסִינָךְ עַל דִבְסַרְתָּ עַל טוּר קוּדְשָׁא דַייָ וְאַבְּדִינָךְ מַלְכָּא דְרַבְּתָנָא עַל דִי סְבַרְתָּא לְמִשְׁלַט בְּעַמָא קַדִישָׁא:

רש"י

לפירוש "רש"י" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"מלו" - כמו מלאו

"ואחללך מהר אלהים" - גרמת שאמחה אותך שלא תצדק עוד בבנין ביתי

"ואבדך" - כמו ואאבדך

"מתוך אבני אש" - שלא תטול חלק עם הצדיקים ורבותינו במדרש אגדה דרשו הענין הזה באדם הראשון וכך אמר הנביא לחירם מה נתגאית ברקיעך שמא בגן עדן היית כמו שהיה אדם הראשון

"כל אבן יקרה וגו'" - כי כל החופות האלה עשיתי לאדם הראשון ופחותה שבכולן זהב שהיא מנוייה אחרון

"מלאכת תופיך וגו'" - בזאת השויתיך לו ולא באחרת ובך נסתכלתי ובראתי תופים ונקבים באדם הראשון

"את כרוב ממשח" - שמא אתה כאותו כרוב שהיה גדול בממשח הסוכך כולו מקצה השמים ועד קצה השמים ושמא נתתיך להיות בהררי קדש כאשר נתתי לו

מצודות

לפירוש "מצודות" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"ואבדך" - אאבד אותך אתה כרוב הסוכך מתוך חברת מלכי ישראל הנמשלים לאבני אש ר"ל מה שהיית במעלה גדולה ומגין על עמך הכל היה בזכות שהיית מאז בחברת ואהבת מלכי ישראל אבל עתה אאבדך ואסירך מן הזכות ההוא ולא תגן עוד

"ואחללך מהר אלהים" - ולכן אחלל ואבזה אותך להרחיקך מהר אלהים ר"ל עוד לא יזכר לך הזכות מה שהיה המלך ההוא מסייע בבנין בית המקדש

"ותחטא" - ובזה חטאת גם אתה על שלא מחית בידם

"ברוב" - בעבור מרבית הסוחרים שבך נתמלאו תוך מקומות ארצך חמס ועושק כי עשקו לכל הבאים בבטחון שעכ"ז לא מנעו לבוא עד כי ימצאו בה סוחרים מרובים ויש עם מי להסתחר  

מצודת ציון

"מלו" - נתמלאו

"ואחללך" - מלשון חלול ובזיון

"ואבדך" - כמו ואאבדך

מלבי"ם

לפירוש "מלבי"ם" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"ברב רכלתך" שעי"כ מרמאים ומונים, "מלאו תוכך חמס" ובזה "ותחטא" ועי"כ הפסדת בין החלק שיש לך למטה בבהמ"ק שעז"א "ואחללך מהר אלהים", וממילא הספדת גם החלק שבג"ע, ועז"א "ואבדך אתה כרוב הסוכך מתוך אבני אש" כי זכית לאבני אש הג"ע ע"י שאתה כרוב הסוכך, וכשאבדת זה אבדת זה:

ביאור המילות

"מלו". כמו מלאו, והוא פעל יוצא:

"ואבדך". כמו ואאבדך: