מ"ג יחזקאל כח יח

מקראות גדולות יחזקאל


מקרא

כתיב (נוסח הפסוק לפי מהדורת וסטמינסטר):
מרב עוניך בעול רכלתך חללת מקדשיך ואוצא אש מתוכך היא אכלתך ואתנך לאפר על הארץ לעיני כל ראיך

מנוקד (נוסח הפסוק לפי מהדורת וסטמינסטר):
מֵרֹב עֲו‍ֹנֶיךָ בְּעֶוֶל רְכֻלָּתְךָ חִלַּלְתָּ מִקְדָּשֶׁיךָ וָאוֹצִא אֵשׁ מִתּוֹכְךָ הִיא אֲכָלַתְךָ וָאֶתֶּנְךָ לְאֵפֶר עַל הָאָרֶץ לְעֵינֵי כָּל רֹאֶיךָ.

עם טעמים (נוסח הפסוק לפי מקרא על פי המסורה):
מֵרֹ֣ב עֲוֺנֶ֗יךָ בְּעֶ֙וֶל֙ רְכֻלָּ֣תְךָ֔ חִלַּ֖לְתָּ מִקְדָּשֶׁ֑יךָ וָאוֹצִא־אֵ֤שׁ מִתּֽוֹכְךָ֙ הִ֣יא אֲכָלַ֔תְךָ וָאֶתֶּנְךָ֤ לְאֵ֙פֶר֙ עַל־הָאָ֔רֶץ לְעֵינֵ֖י כׇּל־רֹאֶֽיךָ׃

תרגום יונתן (כל הפרק)

מִסְגֵי חוֹבָךְ בִּשְׁקַר סְחוֹרְתָּךְ אָפֵיסְתָּא מַקְדְשָׁךְ וְאַיְתֵי עַמְמַיָא דְתַקִיפִין כְּאֶשְׁתָּא מֵחוֹבֵי זְדוֹנָךְ אִינוּן יְשֵׁיצוּנָךְ וְאֶתְּנִינָךְ כִּקְטַם עַל אַרְעָא לְעֵינֵי כָּל חָזָךְ:

רש"י (כל הפרק)(כל הפסוק)

"חללת מקדשיך" - קדושתך

"אש מתוכך" - דברי גאוה שיצאו מפיך לאמר אל אני ל"א כתרגומו ואייתי עממיא דתקיפין כאשתא מחובי זדונך

מלבי"ם (כל הפרק)(כל הפסוק)


"מרב" אח"כ הוספת לחטא כי "מרוב עוניך בעול של המרכולת שלך חללת מקדשיך" כי שמחת על חורבן בהמ"ק, ובזה אבדת כל זכות שהיה לך בבנינו, וע"כ "ואוציא אש מתוכך היא אכלתך" מדה כנגד מדה כמו ששמחת על שריפת המקדש, "והיית לאפר על הארץ".


 

מצודות (כל הפרק)(כל הפסוק)

מצודת דוד

"לעיני וגו'" - כולם יראו בבשתך

"ואתנך לאפר" - לפי שהמשיל האבדון לשרפת אש לכן אמר ואתנך לאפר ור"ל תהיה מושפל לעפר

"בעול רכלתך" - שעשקו כל הבאים ולא מחית בידם ובעבור זה חללת ובזית ארמונך כי תחרב מעתה

"ואוציא אש" - ר"ל דברי הגאוה הבוער כאש אוציא אז מתוכך כי לא תוכל להתגאות עוד והאש ההיא תאכל אותך כי בזה העון תהיה נאבד מן העולם

"מרוב עוניך" - שנתגאית ביותר

מצודת ציון

"מקדשיך" - ארמון המלך נקרא כן וכן כי מקדש מלך הוא (עמוס ז)