פתיחת התפריט הראשי

מ"ג יחזקאל כו טו

מקראות גדולות יחזקאל


מקרא

כתיב (נוסח הפסוק לפי מהדורת וסטמינסטר):
כה אמר אדני יהוה לצור הלא מקול מפלתך באנק חלל בהרג הרג בתוכך ירעשו האיים

מנוקד (נוסח הפסוק לפי מהדורת וסטמינסטר):
כֹּה אָמַר אֲדֹנָי יְהוִה לְצוֹר הֲלֹא מִקּוֹל מַפַּלְתֵּךְ בֶּאֱנֹק חָלָל בֵּהָרֵג הֶרֶג בְּתוֹכֵךְ יִרְעֲשׁוּ הָאִיִּים.

עם טעמים (נוסח הפסוק לפי מקרא על פי המסורה):
כֹּ֥ה אָמַ֛ר אֲדֹנָ֥י יֱהֹוִ֖ה לְצ֑וֹר הֲלֹ֣א ׀ מִקּ֣וֹל מַפַּלְתֵּ֗ךְ בֶּאֱנֹ֨ק חָלָ֜ל בֵּהָ֤רֵֽג הֶ֙רֶג֙ בְּתוֹכֵ֔ךְ יִרְעֲשׁ֖וּ הָאִיִּֽים׃

תרגום יונתן (כל הפרק)

כִּדְנַן אֲמַר יְיָ אֱלֹהִים לְצוֹר הֲלָא מִקַל מַפְּלַת קְטִילָךְ בְּנִיהוּם מְטַעֲנֵי חֶרֶב כַּד יִתְרְמוּן קְטִילִין בְּגַוִיךְ יְזוּעוּן פַּרְוְרַיָא:

מלבי"ם (כל הפרק)(כל הפסוק)


"כה אמר ה' הלא מקול מפלתך" זה נמשך עמ"ש (בפסוק י"ח) עתה יחרדו האיין יום מפלתך, ור"ל הלא גם בתחלה שהיה רק "קול מפלתך" ר"ל שעדיין לא נפלת נפילה החלטית, בכ"ז "רעשו האיים" וכ"ש שיחרדו "ביום מפלתך" שתפול נפילה החלטית ע"י שיציף הים אותך, ומפרש הלא רק "מקול מפלתך" שיצא קול שנפלת, וזה היה "באנק חלל בהרג הרג בתוכך" (שבעת המלחמה היה אנקת חלל, ואחר כבישת העיר הרג הרג, כי חלל הוא ע"י מלחמה לרוב, וההרג יעשו עת נמסר הנכבש בידם), הלא גם על זה כבר "ירעשו האיים", ויהיה הרעש כ"כ עד כי:


ביאור המילות

"מקול". יש הבדל בין מקול מפלתך ובין מיום מפלתך (פי"ח), שהקול יציין לפעמים שהוא רק קול שמיעה, כמ"ש בגדר צירוף מלת קול בס' התו"ה (ויקרא סי' רצ"ג):

 

מצודות (כל הפרק)(כל הפסוק)

מצודת דוד

"מקול מפלתך" - מקול היוצאת בעולם על מפלתך בעת יאנחו בך חללי חרב בעת יהרגו בך הרג רב אז ירעשו ויחרדו כל יושבי איי הים כי יפחדו שלא יקרה להם כמקרך

מצודת ציון

"באנוק" - ענין אנחה וגניחה שהיא בעת יציאת הנפש וכן יאנק חלל (ירמיהו נ"א)

"ירעשו" - ענין חרדה