כתיב (נוסח הפסוק לפי מהדורת וסטמינסטר):
קשר נביאיה בתוכה כארי שואג טרף טרף נפש אכלו חסן ויקר יקחו אלמנותיה הרבו בתוכה

מנוקד (נוסח הפסוק לפי מהדורת וסטמינסטר):
קֶשֶׁר נְבִיאֶיהָ בְּתוֹכָהּ כַּאֲרִי שׁוֹאֵג טֹרֵף טָרֶף נֶפֶשׁ אָכָלוּ חֹסֶן וִיקָר יִקָּחוּ אַלְמְנוֹתֶיהָ הִרְבּוּ בְתוֹכָהּ.

עם טעמים (נוסח הפסוק לפי מקרא על פי המסורה):
קֶ֤שֶׁר נְבִיאֶ֙יהָ֙ בְּתוֹכָ֔הּ כַּאֲרִ֥י שׁוֹאֵ֖ג טֹ֣רֵֽף טָ֑רֶף נֶ֣פֶשׁ אָכָ֗לוּ חֹ֤סֶן וִיקָר֙ יִקָּ֔חוּ אַלְמְנוֹתֶ֖יהָ הִרְבּ֥וּ בְתוֹכָֽהּ׃


רש"י

לפירוש "רש"י" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"קשר נביאיה" - נקשרים יחד בעצה רעה

"נפש אכלו" - שהיו נוטלין שוחד ומחזיקין ידי מרעים להרוג ולשלול ולבוז ונבאין להם שלום

"חוסן" - ממון

מצודות

לפירוש "מצודות" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת ציון

"קשר" - ענין אגודה בהסכמה אחת

"חוסן" - ענין חוזק כמו וחסון הוא כאלונים (עמוס ב)

"ויקר" - ענין כבוד 

מצודת דוד

"נפש אכלו" - אוכלים הנפשות ולוקחים מהם החוזק והיקר ומרבים האלמנות כי יהרגו אנשיהם ר"ל הם מסבבים כל אלה כי בהשענם על דבריהם ימאנו לעשות תשובה ובאה הפורעניות בעוונם

"קשר נביאיה" - בתוך העיר יש קשר נביאי השקר המתנבאים על השלום

"כארי שואג" - כמו הארי השואג בקול להטיל אימה ואח"ז טורף טרף כן המה מבהילי האנשים בקולם ודבריהם ובזה הם מסיתים וטורפים אותם מן העולם

מלבי"ם

לפירוש "מלבי"ם" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"קשר" עתה חושב ד' מיני הסיגים, הנחושת הם "קשר נביאי השקר" שהיו עוסקים בנחוש וקסם, והם היו דומים "כארי שואג לטרוף טרף" שהארי בעת ישאג י"ל טרף כמ"ש הישאג אריה בעיר וטרף אין לו, וכן הם בעת שאגו וינבאו טרפו טרף, אבל הארי טורף בשר וגויה והם "נפש אכלו" שאכלו את הנפש הרוחניית כי החטיאום בנפשותם, וגם "חסן ויקר יקחו" כמ"ש הנושכים בשניהם וקראו שלום, "ואלמנותיה הרבו בתוכה" שעל ידי נבואתם נהרגו האנשים בידי אויב ונשארו נשיהם אלמנות:

ביאור המילות

"חסן ויקר". דברים חזקים ויקרים: