מ"ג יחזקאל כא לה


מקרא

כתיב (נוסח הפסוק לפי מהדורת וסטמינסטר):
השב אל תערה במקום אשר נבראת בארץ מכרותיך אשפט אתך

מנוקד (נוסח הפסוק לפי מהדורת וסטמינסטר):
הָשַׁב אֶל תַּעְרָהּ בִּמְקוֹם אֲשֶׁר נִבְרֵאת בְּאֶרֶץ מְכֻרוֹתַיִךְ אֶשְׁפֹּט אֹתָךְ.

עם טעמים (נוסח הפסוק לפי מקרא על פי המסורה):
הָשַׁ֖ב אֶל־תַּעְרָ֑הּ בִּמְק֧וֹם אֲשֶׁר־נִבְרֵ֛את בְּאֶ֥רֶץ מְכֻרוֹתַ֖יִךְ אֶשְׁפֹּ֥ט אֹתָֽךְ׃


רש"י (כל הפרק)(כל הפסוק)

"השב" - כמו השב שהרי השי"ן רפה המתיני עד שוב חרב שעל ישראל אל תערה ואחר כך כשיגמור נקמתו בישראל ישוב עליך ובמקום אשר נבראת וגומר

מצודות (כל הפרק)(כל הפסוק)


מצודת דוד

"השב אל תערה" - וכי אשיב החרב אל תערה לבל תהרוג עוד באמת לא יהיה כן כי אם במקום אשר נבראת בארץ מגוריך שם אשפוט אותך בחרב מלך בבל

מצודת ציון

"תערה" - הוא תיק החרב

"מכורותיך" - מגורותיך כמו מכורותיך ומולדותיך (לעיל טז)

מלבי"ם (כל הפרק)(כל הפסוק)"השב" אני אומר לך שהוא מחזה שוא ואני מצוה שתשיב חרבך אל תערה, וישמעאל ואנשיו ישבו בחזרה לרבת בני עמון, "ושם אשפט אתך" על הרצח הזה כי בעבור זה יבא נבוכדנצר אל ארצך שהוא "במקום אשר נבראת", שם יהרוג את בני עמון ששם נברא החרב, וגם את ישמעאל ואנשיו ששם ארץ מכורתו שגר שם:


ביאור המילות

"מכרותיך". כמו מגורותיך, מקום שדר שם בקביעות כנ"ל (ט"ז ג'):