מ"ג יחזקאל יח כד


מקרא

כתיב (נוסח הפסוק לפי מהדורת וסטמינסטר):
ובשוב צדיק מצדקתו ועשה עול ככל התועבות אשר עשה הרשע יעשה וחי כל צדקתו [צדקתיו] אשר עשה לא תזכרנה במעלו אשר מעל ובחטאתו אשר חטא בם ימות

מנוקד (נוסח הפסוק לפי מהדורת וסטמינסטר):
וּבְשׁוּב צַדִּיק מִצִּדְקָתוֹ וְעָשָׂה עָוֶל כְּכֹל הַתּוֹעֵבוֹת אֲשֶׁר עָשָׂה הָרָשָׁע יַעֲשֶׂה וָחָי כָּל צדקתו [צִדְקֹתָיו] אֲשֶׁר עָשָׂה לֹא תִזָּכַרְנָה בְּמַעֲלוֹ אֲשֶׁר מָעַל וּבְחַטָּאתוֹ אֲשֶׁר חָטָא בָּם יָמוּת.

עם טעמים (נוסח הפסוק לפי מקרא על פי המסורה):
וּבְשׁ֨וּב צַדִּ֤יק מִצִּדְקָתוֹ֙ וְעָ֣שָׂה עָ֔וֶל כְּכֹ֨ל הַתּוֹעֵב֜וֹת אֲשֶׁר־עָשָׂ֧ה הָרָשָׁ֛ע יַעֲשֶׂ֖ה וָחָ֑י כׇּל־צִדְקֹתָ֤ו אֲשֶׁר־עָשָׂה֙ לֹ֣א תִזָּכַ֔רְנָה בְּמַעֲל֧וֹ אֲשֶׁר־מָעַ֛ל וּבְחַטָּאת֥וֹ אֲשֶׁר־חָטָ֖א בָּ֥ם יָמֽוּת׃


רש"י (כל הפרק)(כל הפסוק)

"כל צדקותיו לא תזכרנה" - פירשו רבותינו במתחרט עליהם

מלבי"ם (כל הפרק)(כל הפסוק)"ובשוב צדיק מצדקתו" היינו בתוהה על הראשונות כמש"פ חז"ל, ר"ל שישוב ויתחרט על צדקתו הקודם, "ועשה עול" מכאן ולהבא, הכי הדין נותן שהגם "שככל התועבות אשר עשה הרשע יעשה" ובכ"ז "וחי?" זה אינו מן הדין, כי אחר "שכל צדקותיו אשר עשה לא תזכרנה" שהלא הוא מתחרט עליהם, א"כ מגיע לו מיתה על שני דברים,

  • א) "במעלו אשר מעל" ר"ל מה שמועל בה' ועוזב דרך הצדק שהלך בו עד הנה ומתחרט עליו,
  • ב) "בחטאתו אשר חטא" מכאן ולהבא, "בם", ר"ל בשני הדברים האלה "ימות",


ביאור המילות

"במעלו". המעל הוא המשנה כמ"ש בספרא אין מעילה אלא שינוי, שהיה נאמן תחלה, כמו אשה מועלת בבעלה. איש בריעו, וכדומה, ובא על שהתמוטט מצדקו:

 

מצודות (כל הפרק)(כל הפסוק)


מצודת דוד

"וחיה" - בתמיה האם ראוי שיחיה בעבור הצדק שעשה בראשונה הנה באמת לא כן הוא כי כל צדקותיו אשר עשה בראשונה לא תזכרנה כדי שיחיה בעבורם אלא בעבור מעלו אשר מעל ובעבור חטאתו אשר חטא בעבורם ימות וארז"ל שזה בתוהה על הראשונות ומתחרט עליהם

"ובשוב צדיק מצדקתו" - וכאשר הצדיק יחזור מצדקתו ויעשה עול כדרך התועבות אשר עשה הרשע מעיקרו יעשה גם הוא

מצודת ציון

"במעלו" - ענין חטא ופשע