מ"ג יחזקאל יז יז


מקרא

כתיב (נוסח הפסוק לפי מהדורת וסטמינסטר):
ולא בחיל גדול ובקהל רב יעשה אותו פרעה במלחמה בשפך סללה ובבנות דיק להכרית נפשות רבות

מנוקד (נוסח הפסוק לפי מהדורת וסטמינסטר):
וְלֹא בְחַיִל גָּדוֹל וּבְקָהָל רָב יַעֲשֶׂה אוֹתוֹ פַרְעֹה בַּמִּלְחָמָה בִּשְׁפֹּךְ סֹלְלָה וּבִבְנוֹת דָּיֵק לְהַכְרִית נְפָשׁוֹת רַבּוֹת.

עם טעמים (נוסח הפסוק לפי מקרא על פי המסורה):
וְלֹא֩ בְחַ֨יִל גָּד֜וֹל וּבְקָהָ֣ל רָ֗ב יַעֲשֶׂ֨ה אוֹת֤וֹ פַרְעֹה֙ בַּמִּלְחָמָ֔ה בִּשְׁפֹּ֥ךְ סֹלְלָ֖ה וּבִבְנ֣וֹת דָּיֵ֑ק לְהַכְרִ֖ית נְפָשׁ֥וֹת רַבּֽוֹת׃


רש"י (כל הפרק)(כל הפסוק)

"בשפוך סוללה" - כשיבא נבוכדנצר וישפוך סוללה על ירושלים

"להכרית נפשות רבות" - להרוג את בני העיר

מלבי"ם (כל הפרק)(כל הפסוק)


"ולא בחיל גדול", ר"ל "פרעה לא יעזרם בחיל גדול בעת שישפך נבוכדנצר סוללה להכרית נפשות" וזה פי' מ"ש במשל ולא בזרוע גדולה ובעם רב למשאות אותה משרשיה שכוונתו שנבוכדנצר לא יהיה צריך לזה זרוע גדולה, כי גם פרעה שהוא הנשר השני לא יבא בזרוע גדולה לעזרו:


ביאור המילות

"יעשה אותו". כמו יעשה אתו:

"סוללה דיק". התבאר למעלה (סי' ד'):
 

מצודות (כל הפרק)(כל הפסוק)

מצודת דוד

"במלחמה" - בעת בוא עליו מלחמת בבל כשישפוך סוללה מול העיר לכבשה וכשיבנה דיק ללכדה למען הכרית בה נפשות רבות הנה אז לא יקיים פרעה הבטחתו לבוא בעזרת ישראל

"ולא בחיל גדול וגו'" - ר"ל לא יעשה עמו פרעה לבוא בחיל גדול ובקהל רב כי לא יקיים הבטחתו לישראל לעשות עמו מה שאמר והוא פתרון ולא בזרוע גדולה וגו'

מצודת ציון

"סוללה" - היא תל העפר ששופכין מול העיר לעלות עליה להלחם בה

"דיק" - הוא המגדל הנבנה מול העיר ללכדה כמו ויבנו עליה דיק (ירמיהו נב)