מ"ג יחזקאל טז נז


מקרא

כתיב (נוסח הפסוק לפי מהדורת וסטמינסטר):
בטרם תגלה רעתך כמו עת חרפת בנות ארם וכל סביבותיה בנות פלשתים השאטות אותך מסביב

מנוקד (נוסח הפסוק לפי מהדורת וסטמינסטר):
בְּטֶרֶם תִּגָּלֶה רָעָתֵךְ כְּמוֹ עֵת חֶרְפַּת בְּנוֹת אֲרָם וְכָל סְבִיבוֹתֶיהָ בְּנוֹת פְּלִשְׁתִּים הַשָּׁאטוֹת אוֹתָךְ מִסָּבִיב.

עם טעמים (נוסח הפסוק לפי מקרא על פי המסורה):
בְּטֶ֘רֶם֮ תִּגָּלֶ֣ה רָעָתֵךְ֒ כְּמ֗וֹ עֵ֚ת חֶרְפַּ֣ת בְּנוֹת־אֲרָ֔ם וְכׇל־סְבִיבוֹתֶ֖יהָ בְּנ֣וֹת פְּלִשְׁתִּ֑ים הַשָּׁאט֥וֹת אוֹתָ֖ךְ מִסָּבִֽיב׃


רש"י

לפירוש "רש"י" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"כמו עת חרפת בנות ארם" - כמו שנגלית בעת מסרתי אתכם ביד מלכי ארם שבאו על אחז בעת ההיא החל ה' להשליח ביהודה את גדודי ארם וגו' (מלכים ב' ט"ו) ובדברי הימים (ב' יא) ויתנהו ה' ביד מלכי ארם וגו' ופלשתים פשטו בערי הנגב והשפלה וגו' "השאטות" - לשון בזיון ולא קרי' אל"ף ויבז מתרגמי' ושט

מצודות

לפירוש "מצודות" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"השאטות" - המבזות אותך מהשיב לקחת הערים ולהגלות האנשים

"כמו עת" - ר"ל עד לא נתגלה כמו שנתגלה בעת שחרפוך ארם ופלשתים בקחת אותך בגולה בימי אחז כמ"ש ויתנהו ה' אלהיו ביד מלך ארם ויכו בו וישבו ממנו וגו' (דברי הימים ב' כ"ח) ונאמר ופלשתים פשטו בערי השפלה וגו' (שם ב') כי אז הרעו לעשות בגלוי יותר מבראשונה כמ"ש (במלכים ב' ובדברי הימים ב)

"בטרם וגו'" - מוסב למעלה לומר יום גאוניך היה עד לא נתגלה רעתך לעשות בפרהסיא עוד היית מחזיק בדבר ה' לעין הרואים והיית מייסר אנשים כגמול עונש סדום 

מצודת ציון

"בנות ארם" - ערי ארם

"השאטות" - ענין בזיון כמו בשאט בנפש (לקמן כה) והוא מלשון ארמי כי ויבז עשו (בראשית כה)תרגם אונקלוס ושט עשו