פתיחת התפריט הראשי

מ"ג יחזקאל טז נג

מקראות גדולות יחזקאל


מקרא

כתיב (נוסח הפסוק לפי מהדורת וסטמינסטר):
ושבתי את שביתהן את שבית [שבות] סדם ובנותיה ואת שבית [שבות] שמרון ובנותיה ושבית [ושבות] שביתיך בתוכהנה

מנוקד (נוסח הפסוק לפי מהדורת וסטמינסטר):
וְשַׁבְתִּי אֶת שְׁבִיתְהֶן אֶת שבית [שְׁבוּת] סְדֹם וּבְנוֹתֶיהָ וְאֶת שבית [שְׁבוּת] שֹׁמְרוֹן וּבְנוֹתֶיהָ ושבית [וּשְׁבוּת] שְׁבִיתַיִךְ בְּתוֹכָהְנָה.

עם טעמים (נוסח הפסוק לפי מקרא על פי המסורה):
וְשַׁבְתִּי֙ אֶת־שְׁבִ֣יתְהֶ֔ן אֶת־שְׁב֤וּת שבית סְדֹם֙ וּבְנוֹתֶ֔יהָ וְאֶת־שְׁב֥וּת שבית שֹׁמְר֖וֹן וּבְנוֹתֶ֑יהָ ושבית וּשְׁב֥וּת שְׁבִיתַ֖יִךְ בְּתוֹכָֽהְנָה׃


רש"י (כל הפרק)(כל הפסוק)

"את שבות סדום" - ארפא את הארץ מגפרית ומלח ואושיב בה יושבים

"בתוכהנה" - כמו בתוכן

מלבי"ם (כל הפרק)(כל הפסוק)


"ושבתי את שביתהן את שבות סדום" וכו', שהם יהיו העיקר בהשבה כי הם צדיקים ממך, ועל ידם "אשיב שבות שביתך בתוכהנה", שאת תהיה טפל להם ונגרר אחריהן, וכדי בזיון וקצף, ועתה מפרש שלשה הכלימות שתשיג:


ביאור המילות

"ושבתי". היא השבת המדרגה, ושבית מענין השבה כמ"ש בירמיה (כ"ט י"ד, ל' ג'):

 

מצודות (כל הפרק)(כל הפסוק)

מצודת דוד

"בתוכהנה" - אחר שתגלי ותלקי כמותן תשובי בתוכן ר"ל בעת שישובו הן וזה יהיה בימי המשיח אבל לא תקדם להן כי לא טובה את מהן

"ושבות שביתיך" - בני השבי של השבויים ממך

"את שבות" - את בני השבי

"ושבתי" - אולם אשוב לארצם את השבויים מאנשיהן

מצודת ציון

"ושבתי" - מלשון השבה

"שביתהן" - מלשון שביה

"בתוכהנה" - בתוכן