פתיחת התפריט הראשי

מ"ג יחזקאל טז מא

מקראות גדולות יחזקאל


מקרא

כתיב (נוסח הפסוק לפי מהדורת וסטמינסטר):
ושרפו בתיך באש ועשו בך שפטים לעיני נשים רבות והשבתיך מזונה וגם אתנן לא תתני עוד

מנוקד (נוסח הפסוק לפי מהדורת וסטמינסטר):
וְשָׂרְפוּ בָתַּיִךְ בָּאֵשׁ וְעָשׂוּ בָךְ שְׁפָטִים לְעֵינֵי נָשִׁים רַבּוֹת וְהִשְׁבַּתִּיךְ מִזּוֹנָה וְגַם אֶתְנַן לֹא תִתְּנִי עוֹד.

עם טעמים (נוסח הפסוק לפי מקרא על פי המסורה):
וְשָׂרְפ֤וּ בָתַּ֙יִךְ֙ בָּאֵ֔שׁ וְעָשׂוּ־בָ֣ךְ שְׁפָטִ֔ים לְעֵינֵ֖י נָשִׁ֣ים רַבּ֑וֹת וְהִשְׁבַּתִּיךְ֙ מִזּוֹנָ֔ה וְגַם־אֶתְנַ֖ן לֹ֥א תִתְּנִי־עֽוֹד׃


רש"י (כל הפרק)(כל הפסוק)

"והשבתיך מזונה" - מהיות עוד זונה

מלבי"ם (כל הפרק)(כל הפסוק)


"ושרפו בתיך באש" היא שריפה, "ועשו בך שפטים לעיני נשים רבות" הוא המשפט הכולל לכל אשת איש שזנתה שהיא מיתת חנק, "והשבתיך מזונה" שלא ירצה איש עוד לזנות אתך, וגם לא יזנו אתך בעבור האתנן כי "אתנן לא תתני עוד", והנמשל שמאז יבוטל עבודת אלילים שאחר החורבן בטל יצרא דע"ז:


ביאור המילות

"מזונה". מהיות זונה. כמו ונכחידם מגוי. הנה דמשק מוסר מעיר:

 

מצודות (כל הפרק)(כל הפסוק)

מצודת דוד

"לא תתני" - כאומר אם תהיה מאוסה בעיני הכל תחדל מלתת אתנן הואיל ולא יועיל ר"ל בהיותך גולה ומטולטל לא תלך עוד אחר העבודת כוכבים ולא תקריב להם קרבנות

"והשבתיך" - אסיר אותך מהיות עוד זונה כי לא יפנה עוד מי אליך

"לעיני נשים רבות" - למען יהיה לך לכלימה

"שפטים" - משפט פורעניות

מצודת ציון

"והשבתיך" - ענין בטול והסרה כמו שבת נוגש (ישעיהו יד)