מ"ג יהושע כד כו


מקרא

כתיב (נוסח הפסוק לפי מהדורת וסטמינסטר):
ויכתב יהושע את הדברים האלה בספר תורת אלהים ויקח אבן גדולה ויקימה שם תחת האלה אשר במקדש יהוה

מנוקד (נוסח הפסוק לפי מהדורת וסטמינסטר):
וַיִּכְתֹּב יְהוֹשֻׁעַ אֶת הַדְּבָרִים הָאֵלֶּה בְּסֵפֶר תּוֹרַת אֱלֹהִים וַיִּקַּח אֶבֶן גְּדוֹלָה וַיְקִימֶהָ שָּׁם תַּחַת הָאַלָּה אֲשֶׁר בְּמִקְדַּשׁ יְהוָה.

עם טעמים (נוסח הפסוק לפי מקרא על פי המסורה):
וַיִּכְתֹּ֤ב יְהוֹשֻׁ֙עַ֙ אֶת־הַדְּבָרִ֣ים הָאֵ֔לֶּה בְּסֵ֖פֶר תּוֹרַ֣ת אֱלֹהִ֑ים וַיִּקַּח֙ אֶ֣בֶן גְּדוֹלָ֔ה וַיְקִימֶ֣הָ שָּׁ֔ם תַּ֚חַת הָֽאַלָּ֔ה אֲשֶׁ֖ר בְּמִקְדַּ֥שׁ יְהֹוָֽה׃

תרגום יונתן (כל הפרק)

וּכְתַב יְהוֹשֻׁעַ יַת פִּתְגָמַיָא הָאִלֵין וְאַצְנְעִינוּן בְּסֵפֶר אוֹרַיְתָא דַייָ וּנְסִיב אַבְנָא רַבְּתָא וַאֲקִימָהּ תַּמָן תְּחוֹת אַלְתָא דִי בְּבֵית מַקְדְשָׁא דַיָי:

רש"י (כל הפרק)(כל הפסוק)

"ויכתב יהושוע וגו'" - תרגם יונתן וכתב יהושוע ית פתגמיא האלין ואצנעינון בספר אורייתא דה' ובמסכת (מכות יא א) נחלקו אמוראים חד אמר אלו שמונה פסוקים (דברים לד ה-יב) מן וימת משה עד לעיני כל ישראל שהיה ספר תורה חסר והשלימו וחד אמר פרשה זו של ערי מקלט כתב בספרו כמו שהיו כתובים בספר התורה

"תחת האלה" - תחות אלתא היא מזוזת הפתח כמו שנאמר (מלכים א ו לא) האיל מזוזת חמישית ומדה אחת לאילם ויש אומרים זו האלה אשר עם שכם שכתוב ביעקב (בראשית לה ד) ויטמון אותם יעקב תחת האלה

"אשר במקדש ה'" - כלפי שהביאו שם את הארון כמה שנאמר למעלה (פסוק א) ויתיצבו לפני האלהים

רבי ישעיה די טראני (כל הפרק)(כל הפסוק)

"תַּחַת הָאַלָּה אֲשֶׁר בְּמִקְדַּשׁ יי" - פירש רש"י זצו"ל: לפי שהביאו שם הארון. כמו שנאמר למעלה: וייתצבו לפני האלהים.

מלבי"ם (כל הפרק)(כל הפסוק)

"ויכתב". כתב דברים האלה עם כלל ספרו (כמ"ש (ב"ב יד ב) יהושע כתב ספרו) וחברו עם ספר תורת אלהים להיות מכלל כתבי הקדש: "ויקח אבן גדולה". יען שהס"ת היה

מונח בארון (מבפנים או מבחוץ לר"מ כדאית ליה ולר"י כדאית ליה כמ"ש בב"ב יד ב) רצה ליחד מקום במקדש אל ספרו, והקים אבן גדולה חלולה שתהיה ארגז וארון לספרו,

מצודות (כל הפרק)(כל הפסוק)


מצודת דוד

"במקדש ה'" - היא שכם ולשעתו קראו מקדש לפי שהיה שם הארון

"בספר וגו'" - תרגם יונתן ואצנעינון בספר אורייתא דה' רצה לומר נתנה במקום שמונח בה התורה

"את הדברים האלה" - אשר דבר עם ישראל בשכם

מצודת ציון

"האלה" - הוא שם אילן מה

<< · מ"ג יהושע · כד · כו · >>