רבי ישעיה די טראני על יהושע כד


פסוק יד

לפירוש "פסוק יד" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"וְעַתָּה יְראוּ אֶת יי" - על משקל פעולו וזכורו ונשתנה החולם בשורוק.

"וְעִבְדוּ אֹתוֹ בְּתָמִים" - פירוש, בלב תמים.

פסוק כו

לפירוש "פסוק כו" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"תַּחַת הָאַלָּה אֲשֶׁר בְּמִקְדַּשׁ יי" - פירש רש"י זצו"ל: לפי שהביאו שם הארון. כמו שנאמר למעלה: וייתצבו לפני האלהים.

פסוק ל

לפירוש "פסוק ל" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"בְּתִמְנַת סֶרַח" - ובמקום אחר קורא אותו תמנת חרס, והכל אחד. כמו: כבש, כשב; שמלה, שלמה.