מ"ג יהושע כד כז


מקרא

כתיב (נוסח הפסוק לפי מהדורת וסטמינסטר):
ויאמר יהושע אל כל העם הנה האבן הזאת תהיה בנו לעדה כי היא שמעה את כל אמרי יהוה אשר דבר עמנו והיתה בכם לעדה פן תכחשון באלהיכם

מנוקד (נוסח הפסוק לפי מהדורת וסטמינסטר):
וַיֹּאמֶר יְהוֹשֻׁעַ אֶל כָּל הָעָם הִנֵּה הָאֶבֶן הַזֹּאת תִּהְיֶה בָּנוּ לְעֵדָה כִּי הִיא שָׁמְעָה אֵת כָּל אִמְרֵי יְהוָה אֲשֶׁר דִּבֶּר עִמָּנוּ וְהָיְתָה בָכֶם לְעֵדָה פֶּן תְּכַחֲשׁוּן בֵּאלֹהֵיכֶם.

עם טעמים (נוסח הפסוק לפי מקרא על פי המסורה):
וַיֹּ֨אמֶר יְהוֹשֻׁ֜עַ אֶל־כׇּל־הָעָ֗ם הִנֵּ֨ה הָאֶ֤בֶן הַזֹּאת֙ תִּֽהְיֶה־בָּ֣נוּ לְעֵדָ֔ה כִּי־הִ֣יא שָֽׁמְעָ֗ה אֵ֚ת כׇּל־אִמְרֵ֣י יְהֹוָ֔ה אֲשֶׁ֥ר דִּבֶּ֖ר עִמָּ֑נוּ וְהָיְתָ֤ה בָכֶם֙ לְעֵדָ֔ה פֶּֽן־תְּכַחֲשׁ֖וּן בֵּאלֹהֵיכֶֽם׃

תרגום יונתן (כל הפרק)

וַאֲמַר יְהוֹשֻׁעַ לְכָל עַמָא הָא אַבְנָא הָדָא תְּהֵי לָנָא כִּתְרֵין לוּחֵי אֶבֶן קְיָמָא אֲרֵי יָתָהּ עֲבַדְנָא לְסַהֲדוּ אֲרֵי פִּתְגָמַיָא דִכְתִיבִין עֲלָהּ מֵעֵין כָּל פִּתְגָמַיָא דִי מַלֵיל עִמָנָא וּתְהֵי בְכוֹן לְדָכְרָן וּלְסַהֲדוּ דִילְמָא תְכַדְבוּן קֳדָם אֱלָהָכוֹן:

רש"י (כל הפרק)(כל הפסוק)

"האבן הזאת תהיה בנו לעדה וגו'" - הא אבנא הדא תהי לנא כתרין לוחי אבן קיימא ארי יתה עבדנא לסהדו ארי פתגמיא דכתיבין עלה מעין כל פתגמיא דה' דמליל עמנא וגם יש לפותרו כמשמעו כי היא שמעה את הדברים אשר דברתי לכם בשליחותו של מקום

מלבי"ם (כל הפרק)(כל הפסוק)

השאלות (כז) מדוע הזמין את האבן לעדה?:

מצודות (כל הפרק)(כל הפסוק)

מצודת דוד

"אמרי ה'" - כי כל הדברים האלה בנבואה נאמרו ולא מלבו

"כי היא שמעה" - רצה לומר במקום הזה נאמר וכאלו שמעה היא

מצודת ציון

"לעדה" - לשון עד בלשון נקבה

<< · מ"ג יהושע · כד · כז · >>