מ"ג יהושע יח יב


מקרא

כתיב (נוסח הפסוק לפי מהדורת וסטמינסטר):
ויהי להם הגבול לפאת צפונה מן הירדן ועלה הגבול אל כתף יריחו מצפון ועלה בהר ימה והיה [והיו] תצאתיו מדברה בית און

מנוקד (נוסח הפסוק לפי מהדורת וסטמינסטר):
וַיְהִי לָהֶם הַגְּבוּל לִפְאַת צָפוֹנָה מִן הַיַּרְדֵּן וְעָלָה הַגְּבוּל אֶל כֶּתֶף יְרִיחוֹ מִצָּפוֹן וְעָלָה בָהָר יָמָּה והיה [וְהָיוּ] תֹּצְאֹתָיו מִדְבַּרָה בֵּית אָוֶן.

עם טעמים (נוסח הפסוק לפי מקרא על פי המסורה):
וַיְהִ֨י לָהֶ֧ם הַגְּב֛וּל לִפְאַ֥ת צָפ֖וֹנָה מִן־הַיַּרְדֵּ֑ן וְעָלָ֣ה הַגְּבוּל֩ אֶל־כֶּ֨תֶף יְרִיח֜וֹ מִצָּפ֗וֹן וְעָלָ֤ה בָהָר֙ יָ֔מָּה והיה וְהָיוּ֙ תֹּֽצְאֹתָ֔יו מִדְבַּ֖רָה בֵּ֥ית אָֽוֶן׃

תרגום יונתן (כל הפרק)

וַהֲוָה לְהוֹן תְּחוּמָא לְרוּחַ צִפּוּנָא מִן יַרְדְנָא וְסָלִיק תְּחוּמָא לְעִיבַר יְרִיחוֹ מִצִפּוּנָא וְסָלֵיק בְּטוּרָא לְיַמָא וַהֲוָן מַפְקָנוֹהִי לְמַדְבַּר בֵּית אָוֶן:

רש"י (כל הפרק)(כל הפסוק)

"ויהי להם הגבול לפאת צפונה" - ויהי מצר גבול הצפוני שלהם מן הירדן שבמזרח מתחיל המצר ועלה אל כתף יריחו מצפון ועלה משם אל המערב אל עבר יריחו ומושך החוט בצפונה של יריחו נמצאת יריחו לפנים מן החוט בחלק בנימין

"מדברה בית און" - למדבר של בית און

מצודות (כל הפרק)(כל הפסוק)


מצודת דוד

"ימה" - לצד המערב

"תוצאתיו" - סוף הגבול בזה הרוחב ומשם והלאה נכנס חוט המיצר לפנים ונתקצר נחלתו

"בהר" - הוא הר בית אל המוזכר בגבול בני יוסף

"מצפון" - אם כן היתה יריחו לפנים מן הגבול ומשל בנימין היתה

"לפאת צפונה" - מן המזרח כלפי המערב היה התחלת הגבול מן הירדן

מלבי"ם (כל הפרק)(כל הפסוק)

"לפאת צפונה". אצל מצר בני יוסף (הנ"ל טז, א ב ג): "מן הירדן". ממזרח למערב הוא מונה: "מצפון". נמצא יריחו לבנימין, אולם אמר "אל תיכף יריחו", כי דושנה של יריחו שהיה במזרחה של יריחו לא ניתן להם אז, כמו שנבאר לקמן: "ועלה בהר". הוא הר בית אל שהיה לבנימין ימה לצד המערב: "והיה תוצאותיו". שם כלה קו הישר ונכנס החוט לפנים, לצד הדרום (כמ"ש למעלה טז, ב ולקמן פ"ב). (והנה למעלה (ז, ב) אמר "העי אשר עם בית און מקדם לבית אל", נמצא בית און שאצל עי היה ג"כ מקדם לבית אל, וצ"ל שהר בית אל היה למזרח בית אל, ומדבר בית אל נמשך במערב בית און עד שהר בית אל היה במזרח של מדבר בית און הגם שבית אל היה במערב של בית און עצמו, כי בל"ז משמע שם שבית אל היה סמוך לעי וה"ה לבית און):

<< · מ"ג יהושע · יח · יב · >>