מ"ג יהושע יח יג


<< · מ"ג יהושע · יח · יג · >>

מקרא

כתיב (נוסח הפסוק לפי מהדורת וסטמינסטר):
ועבר משם הגבול לוזה אל כתף לוזה נגבה היא בית אל וירד הגבול עטרות אדר על ההר אשר מנגב לבית חרון תחתון

מנוקד (נוסח הפסוק לפי מהדורת וסטמינסטר):
וְעָבַר מִשָּׁם הַגְּבוּל לוּזָה אֶל כֶּתֶף לוּזָה נֶגְבָּה הִיא בֵּית אֵל וְיָרַד הַגְּבוּל עַטְרוֹת אַדָּר עַל הָהָר אֲשֶׁר מִנֶּגֶב לְבֵית חֹרוֹן תַּחְתּוֹן.

עם טעמים (נוסח הפסוק לפי מקרא על פי המסורה):
וְעָבַר֩ מִשָּׁ֨ם הַגְּב֜וּל ל֗וּזָה אֶל־כֶּ֤תֶף ל֙וּזָה֙ נֶ֔גְבָּה הִ֖יא בֵּֽית־אֵ֑ל וְיָרַ֤ד הַגְּבוּל֙ עַטְר֣וֹת אַדָּ֔ר עַל־הָהָ֕ר אֲשֶׁ֛ר מִנֶּ֥גֶב לְבֵית־חֹר֖וֹן תַּחְתּֽוֹן׃

תרגום יונתן

לדף התרגום על כל הפרק

וַעֲבַר מִתַּמָן תְּחוּמָא לְלוּז דִלְעִבַּר דְלוּז דָרוֹמָא הִיא בֵּית אֵל וְנָחִית תְּחוּמָא עַטְרוֹת אַדָר עַל טוּרָא דִמִדָרוֹם לְבֵית חוֹרוֹן אַרְעָאָה:

רש"י

לפירוש "רש"י" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"ועבר משם" - לצד המערב "לוזה אל כתף לוזה נגבה היא בית אל" - שקראה יעקב (בראשית כח יט) ולא זו היא בית אל שאצל העי שהרי אומר בגבול יוסף (לעיל טז ב) ויצא מבית אל לוזה למדנו ששנים היו ולוז לא בחלק בנימין היתה שהרי חוט המצר מלוז ולפנים הוא כמו שהוא אומר (פסוק יג) אל כתף לוזה נגבה החוט הולך בדרומה של לוז נמצאת לוז מן החוט ולחוץ בנחלת בני יוסף ובית אל היתה בחלק בנימין כמו שכתוב למטה (להלן פסוק כב) בענין

רבי ישעיה די טראני

לפירוש "רבי ישעיה די טראני" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"אֶל כֶּתֶף לוּזָה נֶגְבָּה הִיא בֵּית אֵל" - פירש רש"י: שני בית אל היו. בית אל שהיה שם לוז בחלק בני יוסף, ובית אל הסמוכה לעי הייתה בחלק בנימין.

מצודות

לפירוש "מצודות" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"על ההר אשר מנגב לבית חרון תחתון" - ולא היתה אם כן מנחלתו ומשל אפרים היתה

"היא בית אל" - כי יעקב קרא ללוז בית אל כמו שאמור בתורה (בראשית כח יט) ולא זה הוא בית אל שעמדה אצל העי אשר היתה מנחלת בנימין

"נגבה" - אם כן לא היתה לוז מנחלת בנימין ומשל אפרים היתה

מלבי"ם

לפירוש "מלבי"ם" על כל הפרק ליתר הפירושים על הפסוק

"ועבר משם". נכנס לצד דרום: "אל כתף לוזה נגבה". נמצא היה לוז חוץ לחוט ושייך ליוסף: "היא בית אל". שקראו יעקב בית אל, ולא בית אל שאצל העי שהיה מחלק בנימין. ומ"ש (דהי"א ז, כח) שבית אל היה לאפרים, כיון על בית אל לוזה: "על הר אשר מנגב". נמצא שבית חורון תחתון לבני יוסף, לכן אמר למעלה (טז, ג) עד גבול בית חורון תחתון:

<< · מ"ג יהושע · יח · יג · >>