מ"ג יהושע יח ח


מקרא

כתיב (נוסח הפסוק לפי מהדורת וסטמינסטר):
ויקמו האנשים וילכו ויצו יהושע את ההלכים לכתב את הארץ לאמר לכו והתהלכו בארץ וכתבו אותה ושובו אלי ופה אשליך לכם גורל לפני יהוה בשלה

מנוקד (נוסח הפסוק לפי מהדורת וסטמינסטר):
וַיָּקֻמוּ הָאֲנָשִׁים וַיֵּלֵכוּ וַיְצַו יְהוֹשֻׁעַ אֶת הַהֹלְכִים לִכְתֹּב אֶת הָאָרֶץ לֵאמֹר לְכוּ וְהִתְהַלְּכוּ בָאָרֶץ וְכִתְבוּ אוֹתָהּ וְשׁוּבוּ אֵלַי וּפֹה אַשְׁלִיךְ לָכֶם גּוֹרָל לִפְנֵי יְהוָה בְּשִׁלֹה.

עם טעמים (נוסח הפסוק לפי מקרא על פי המסורה):
וַיָּקֻ֥מוּ הָאֲנָשִׁ֖ים וַיֵּלֵ֑כוּ וַיְצַ֣ו יְהוֹשֻׁ֡עַ אֶת־הַהֹלְכִים֩ לִכְתֹּ֨ב אֶת־הָאָ֜רֶץ לֵאמֹ֗ר לְ֠כ֠וּ וְהִתְהַלְּכ֨וּ בָאָ֜רֶץ וְכִתְב֤וּ אוֹתָהּ֙ וְשׁ֣וּבוּ אֵלַ֔י וּ֠פֹ֠ה אַשְׁלִ֨יךְ לָכֶ֥ם גּוֹרָ֛ל לִפְנֵ֥י יְהֹוָ֖ה בְּשִׁלֹֽה׃

תרגום יונתן (כל הפרק)

וְקָמוּ גַבְרַיָא וַאֲזַלוּ וּפַקֵיד יְהוֹשֻׁעַ יַת דַאֲזַלוּ לְמִכְתַּב יַת אַרְעָא לְמֵימָר אֱזִילוּ וְהַלִיכוּ בְאַרְעָא וּכְתוּבוּ יָתָהּ וְתוּבוּ לְוָתִי וְהָכָא אֶרְמֵי לְכוֹן עַדְבִין קֳדָם יְיָ בְּשִׁלֹה:

דון יצחק אברבנאל (כל הפרק)(כל הפסוק)וזכר (ח-ט), שהלכו האנשים וכתבו הארץ בשבעה חלקים.

מצודות (כל הפרק)(כל הפסוק)


מצודת דוד

"ויצו יהושוע" - רצה לומר זרז אותם על זאת

"האנשים" - השלוחים

מלבי"ם (כל הפרק)(כל הפסוק)

"ויצו את יהושע את ההלכים". הגם שלבני ישראל הודיע כי פרטי הפעולות הם מזומנים מאת ה' ומה' כל משפט הגורל והנחלה, בכ"ז אל השלוחים ההולכים צוה שילכו כבני אדם ההולכים ועושים ומחלקים בבחירתם: "לכו" כו' "וכתבו אותה ושובו אלי". וכן לא אמר להם שיורה גורל, רק "ופה אשליך לכם גורל", כי למראית העין ישליך כדרך בני אדם המשליכים גורל שאין יודעים ומתכוונים איך יפול הגורל. והנה השאלה שתפול בכאן איך חלקו לז' חלקים והלא נחלת שמעון לוקח מנחלת יהודה, יתבאר לקמן (סימן יט):

<< · מ"ג יהושע · יח · ח · >>