אברבנאל על יהושע יח ז


ונתן הטעם, למה היו שבעה חלקים, באמרו (ז), שראובן וגד וחצי שבט המנשה כבר לקחו חלקם מעבר הירדן (ויהודה ואפרים וחצי שבט המנשה גם כן כבר לקחו את נחלתם), והם חמישה שבטים, לא נשארו אם-כן כי אם שבעה שבטים, כי לא יהיה לשבט לוי חלק ונחלה: