אברבנאל על יהושע יח ח


וזכר (ח-ט), שהלכו האנשים וכתבו הארץ בשבעה חלקים.