מ"ג יהושע ט ד


מקרא

כתיב (נוסח הפסוק לפי מהדורת וסטמינסטר):
ויעשו גם המה בערמה וילכו ויצטירו ויקחו שקים בלים לחמוריהם ונאדות יין בלים ומבקעים ומצררים

מנוקד (נוסח הפסוק לפי מהדורת וסטמינסטר):
וַיַּעֲשׂוּ גַם הֵמָּה בְּעָרְמָה וַיֵּלְכוּ וַיִּצְטַיָּרוּ וַיִּקְחוּ שַׂקִּים בָּלִים לַחֲמוֹרֵיהֶם וְנֹאדוֹת יַיִן בָּלִים וּמְבֻקָּעִים וּמְצֹרָרִים.

עם טעמים (נוסח הפסוק לפי מקרא על פי המסורה):
וַיַּֽעֲשׂ֤וּ גַם־הֵ֙מָּה֙ בְּעׇרְמָ֔ה וַיֵּלְכ֖וּ וַיִּצְטַיָּ֑רוּ וַיִּקְח֞וּ שַׂקִּ֤ים בָּלִים֙ לַחֲמ֣וֹרֵיהֶ֔ם וְנֹאד֥וֹת יַ֙יִן֙ בָּלִ֔ים וּמְבֻקָּעִ֖ים וּמְצֹרָרִֽים׃

תרגום יונתן (כל הפרק)

וַעֲבַדוּ אַף אִינוּן בְּחוּכְמָא וְאִזְדַוָדוּ וּנְסִיבוּ שַׂקִין בָּלָן לַחֲמָרֵיהוֹן וְזִיקִין דַחֲמָר בָּלָן וּמְבַזְעִין וּמְצָרְרִין:

רש"י (כל הפרק)(כל הפסוק)

"ויעשו גם המה בערמה" - כמו שעשו בני יעקב בערמה (בראשית לד) בחמור אבי שכם שהיה חוי ויושבי גבעון מן החוי היו כמו שאמור בענין

"ויצטירו" - עשו עצמם כהולכים בשליחות לשון (ירמיהוו מט יד) וציר בגוים שולח וכל תיבה שתחלת יסודה צד"י כשהיא מתפעלת בלשון מתפעל או נתפעל באה טי"ת בתוכה וחולקת את אותיות שרשי התיבה כמו (בראשית מד טז) מה נצטדק מגזרת צדק שאומר נצטדק וכן (דנייאל ה ל) גשמיה יצטבע מגזרת צבע

"שקים בלים" - שיהיו נראים כבאים מארץ רחוקה

"ומצוררים" - לשון מבוקעים לשון ארמי ציריא דחיטי דמצרי זיקי

רלב"ג (כל הפרק)(כל הפסוק)


וזכר עם זה שיושבי גבעון עשו גם המה בערמה לקחת עצה שלא יגיעם נזק מפני בני ישראל וזה אמרו גם הם כי הראשונים עשו מה שעשו לקחת על זה עצה שלא יחרימום ישראל ואלו לקחו עצה אחרת והערימו בזה האופן שזכר:

"ויצטירו". הוא מענין ציר נאמן לשולחיו והטעם שהם הראו עצמם כאילו הם שלוחים באים ממרחק:

רבי ישעיה די טראני (כל הפרק)(כל הפסוק)

"וַיַּעֲשׂוּ גַם הֵמָּה בְּעָרְמָה" - הגם יתרה. כמו: "גם את הארי גם את הדוב (שמואל א יז, לו).

מצודות (כל הפרק)(כל הפסוק)


מצודת דוד

"ומצוררים" - מקושרים סביבות הבקיעים

"בלים" - להטעות את ישראל לחשוב שמרוב מרחק הדרך בלו

"ויצטירו" - עשו עצמם כשלוחים באים מארץ מרחק כי שם ציר הונח על השלוח למרחוק וכמו שכתוב (ישעיהוו נז ט) ותשלחי ציריך עד מרחוק

"ויעשו גם המה בערמה" - כמו שעשו ישראל

מצודת ציון

"ויצטירו" - עשו עצמם כשלוחים כמו (משלי יג יז)ציר אמונים

"בלים" - מורקבים

"נאדות" - הם כלי היין

"ומבוקעים" - מלשון בקיעה

"ומצוררים" - מקושרים כמו (בראשית מב לה)צרור כספו

מלבי"ם (כל הפרק)(כל הפסוק)

"ויעשו גם המה". כמו שכל המלכים עשו מעשה להנצל, עשו הם ערמה: "ויצטירו". (יש הבדל בין ציר ובין שליח או מלאך, שהציר הוא ההולך בשליחות להביא מענה בחזרה כמ"ש בפי' ישעיה סי' יח). הראו עצמם כאילו הם שלוחי מדינתם הצריכים להשיב שולחם דבר: "ויקחו שקים בלים". שידמה שבאו מארץ רחוקה:

<< · מ"ג יהושע · ט · ד · >>