<< · מ"ג יהושע · טו · ז · >>

מקרא

כתיב (נוסח הפסוק לפי מהדורת וסטמינסטר):
ועלה הגבול דברה מעמק עכור וצפונה פנה אל הגלגל אשר נכח למעלה אדמים אשר מנגב לנחל ועבר הגבול אל מי עין שמש והיו תצאתיו אל עין רגל

מנוקד (נוסח הפסוק לפי מהדורת וסטמינסטר):
וְעָלָה הַגְּבוּל דְּבִרָה מֵעֵמֶק עָכוֹר וְצָפוֹנָה פֹּנֶה אֶל הַגִּלְגָּל אֲשֶׁר נֹכַח לְמַעֲלֵה אֲדֻמִּים אֲשֶׁר מִנֶּגֶב לַנָּחַל וְעָבַר הַגְּבוּל אֶל מֵי עֵין שֶׁמֶשׁ וְהָיוּ תֹצְאֹתָיו אֶל עֵין רֹגֵל.

עם טעמים (נוסח הפסוק לפי מקרא על פי המסורה):
וְעָלָ֨ה הַגְּב֥וּל ׀ דְּבִ֘רָה֮ מֵעֵ֣מֶק עָכוֹר֒ וְצָפ֜וֹנָה פֹּנֶ֣ה אֶל־הַגִּלְגָּ֗ל אֲשֶׁר־נֹ֙כַח֙ לְמַעֲלֵ֣ה אֲדֻמִּ֔ים אֲשֶׁ֥ר מִנֶּ֖גֶב לַנָּ֑חַל וְעָבַ֤ר הַגְּבוּל֙ אֶל־מֵי־עֵ֣ין שֶׁ֔מֶשׁ וְהָי֥וּ תֹצְאֹתָ֖יו אֶל־עֵ֥ין רֹגֵֽל׃

תרגום יונתן

לדף התרגום על כל הפרק

וְסָלֵק תְּחוּמָא לִדְבִיר מִמֵישַׁר עָכוֹר וְצִפּוּנָא מִתְפְּנֵי לְגִלְגָלָא דְלָקֳבֵיל מַסְקָנָא דַאֲדֻמִים דְמִדָרוֹם לְנַחֲלָא וְעָבַר תְּחוּמָא לְמֵי עֵין שֶׁמֶשׁ וַהֲוָן מַפְקָנוֹהִי לְעֵין קַצְרָה:

רש"י

לפירוש "רש"י" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"ועלה הגבול דבירה מעמק עכור" - שהיה עמק עכור בין אבן בהן לדביר

"וצפונה פונה אל הגלגל" - וכשמגיע כנגד הגלגל מרחיב הגבול ויוצא חוט המצר לצד הצפון אל הגלגל אשר הוא נוכח מעלה אדומים אשר המעלה בדרום הנחל נמצא הנחל חוץ מן החוט שלא בגבול יהודה

"מנגב לנחל" - עמק ומדרון היה בלא מים

"אל עין רוגל" - מעין הכובסים תרגם יונתן עין קצרא וקורא את הכובס רוגל על שם שבועט את בגדי הצמר ברגליו פולוש בלע"ז

מצודות

לפירוש "מצודות" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת ציון

"נוכח" - נגד 

מצודת דוד

"והיו תוצאותיו וגו'" - בצפון עין רוגל היה סוף הגבול בזה הרוחב ומשם והלאה נכנס חוט המיצר לפנים ונתקצר הנחלה

"ועבר הגבול" - ממעלה אדומים

"וצפונה פונה" - כשבא הגבול מול הגלגל היה חוט המיצר מרחיב ויוצא לצד צפון אל הגלגל אשר היא נוכח מעלה אדומים אשר המעלה ההיא עומדת בדרום הנחל והגבול הלך מהגלגל נכחו אל מעלה אדומים והנחל היה מן החוט המיצר ולחוץ שלא בגבול יהודה

"מעמק עכור" - כי מאבן בהן בן ראובן בא הגבול לעמק עכור עם שלא נזכר ומעצמו יובן

מלבי"ם

לפירוש "מלבי"ם" על כל הפרק ליתר הפירושים על הפסוק

"ועלה הגבול דברה". ר"ל מאבן בהן ירד לעמק עכור ומשם עלה דבירה, ודביר היה מיהודה (לקמן פסוק מט), לכן לא נזכר סימן זה בגבול בנימין (יח, יט): "וצפונה פנה אל"

<< · מ"ג יהושע · טו · ז · >>