מ"ג יהושע ו יג


מקרא

כתיב (נוסח הפסוק לפי מהדורת וסטמינסטר):
ושבעה הכהנים נשאים שבעה שופרות היבלים לפני ארון יהוה הלכים הלוך ותקעו בשופרות והחלוץ הלך לפניהם והמאסף הלך אחרי ארון יהוה הולך [הלוך] ותקוע בשופרות

מנוקד (נוסח הפסוק לפי מהדורת וסטמינסטר):
וְשִׁבְעָה הַכֹּהֲנִים נֹשְׂאִים שִׁבְעָה שׁוֹפְרוֹת הַיֹּבְלִים לִפְנֵי אֲרוֹן יְהוָה הֹלְכִים הָלוֹךְ וְתָקְעוּ בַּשּׁוֹפָרוֹת וְהֶחָלוּץ הֹלֵךְ לִפְנֵיהֶם וְהַמְאַסֵּף הֹלֵךְ אַחֲרֵי אֲרוֹן יְהוָה הולך [הָלוֹךְ] וְתָקוֹעַ בַּשּׁוֹפָרוֹת.

עם טעמים (נוסח הפסוק לפי מקרא על פי המסורה):
וְשִׁבְעָ֣ה הַכֹּהֲנִ֡ים נֹשְׂאִים֩ שִׁבְעָ֨ה שׁוֹפְר֜וֹת הַיֹּבְלִ֗ים לִפְנֵי֙ אֲר֣וֹן יְהֹוָ֔ה הֹלְכִ֣ים הָל֔וֹךְ וְתָקְע֖וּ בַּשּׁוֹפָר֑וֹת וְהֶחָלוּץ֙ הֹלֵ֣ךְ לִפְנֵיהֶ֔ם וְהַֽמְאַסֵּ֗ף הֹלֵךְ֙ אַֽחֲרֵי֙ אֲר֣וֹן יְהֹוָ֔ה הולך הָל֖וֹךְ וְתָק֥וֹעַ בַּשּׁוֹפָרֽוֹת׃

תרגום יונתן (כל הפרק)

וְשִׁבְעָא כַהֲנַיָא נְסִיבוּ שִׁבְעָא שׁוֹפָרַיָא דְקֶרֶן דִכְרַיָא קֳדָם אֲרוֹנָא דַייָ אָזְלִין מֵיזַל וְתָקְעִין בְּשׁוֹפָרַיָא וּמְזָרְזֵי חֵילָא אָזְלִין קֳדָמֵיהוֹן וְשִׁבְטָא דְבֵית דָן אָזֵיל בָּתַר אֲרוֹנָא דַייָ וְכַהֲנַיָא אָזְלִין וְתָקְעִין בְּשׁוֹפָרַיָא:

רש"י (כל הפרק)(כל הפסוק)

"והמאסף" - שבט דן הנוסע אחרון והוא מאסף את כל המתעכבים האחרונים

מצודות (כל הפרק)(כל הפסוק)

מצודת דוד

"הלוך ותקעו" - כפל הדבר לומר שלא פסקו מלתקוע

<< · מ"ג יהושע · ו · יג · >>