מ"ג יהושע א ט

מקראות גדולות יהושע


מקרא

כתיב (נוסח הפסוק לפי מהדורת וסטמינסטר):
הלוא צויתיך חזק ואמץ אל תערץ ואל תחת כי עמך יהוה אלהיך בכל אשר תלך

מנוקד (נוסח הפסוק לפי מהדורת וסטמינסטר):
הֲלוֹא צִוִּיתִיךָ חֲזַק וֶאֱמָץ אַל תַּעֲרֹץ וְאַל תֵּחָת כִּי עִמְּךָ יְהוָה אֱלֹהֶיךָ בְּכֹל אֲשֶׁר תֵּלֵךְ.

עם טעמים (נוסח הפסוק לפי מקרא על פי המסורה):
הֲל֤וֹא צִוִּיתִ֙יךָ֙ חֲזַ֣ק וֶאֱמָ֔ץ אַֽל־תַּעֲרֹ֖ץ וְאַל־תֵּחָ֑ת כִּ֤י עִמְּךָ֙ יְהֹוָ֣ה אֱלֹהֶ֔יךָ בְּכֹ֖ל אֲשֶׁ֥ר תֵּלֵֽךְ׃

תרגום יונתן (כל הפרק)

הֲלָא פַקֵידְתָּךְ תְּקֵף וֶעְלֵם לָא תִדְחַל וְלָא תִתְּבַר אֲרֵי בְסַעֲדָךְ מֵימְרָא דַייָ אֱלָהָךְ בְּכָל אֲתַר דִּתְהָךְ:

רש"י (כל הפרק)(כל הפסוק)

"הלוא צויתיך חזק ואמץ" - במלחמה כמו שנאמר אל תערוץ ואל תחת והיכן צוהו בימי משה שנאמר (דברים לא כג) ויצו את יהושוע בן נון וגו'

מלבי"ם (כל הפרק)(כל הפסוק)


(ט) "הלוא". והנה צוהו על החזוק בחלוקת הנחלות ובשמירת התורה ולא צוהו פה על החזוק בעניני המלחמה נגד האויבים, משיב "הלא צויתיך", ר"ל ע"ז שתתחזק בענין המלחמה כבר צויתיך, כי זמ"ש (דברים לא, כג) ויצו את יהושע ויאמר חזק ואמץ. ונגד חזק אמר "אל תערוץ", ונגד ואמץ, שהוא התמדת החזוק בלב אמר "אל תחת", ר"ל אל תפול ממדרגתך בשום פעם: "כי עמך ה' אלהיך בכל אשר תלך". גם בלכתך למלחמה נגד האויב, ה' אלהיך עמך לתת אויבך בידך. ולכן לא אמר כי עמך אני, כי חוזר למ"ש אליו משה (שם, ח) וה' הוא ההולך לפניך הוא יהיה עמך, כי פה חזר מה שדבר ע"י משה:


 

מצודות (כל הפרק)(כל הפסוק)

מצודת דוד

"צויתיך" - אני מצוה לך חזק במלחמה מול האויב ואל תירא

"כי עמך ה' וגו'" - ולא אמר כי עמך אני אף שה' היה המדבר ודוגמתו (שמואל א יב יא) וישלח כו' ואת שמואל והמדבר היה שמואל

מצודת ציון

"הלוא" - המלה ההיא תורה לזרז ולחזק כמו (שופטים ו יד)הלוא שלחתיך

"תערוץ ותחת" - שתיהם ענין פחד כמו (דברים ז כא)לא תערוץ מפניהם וכמו (שם א כא) ואל תחת

<< · מ"ג יהושע · א · ט · >>