מ"ג זכריה ט ח

מקראות גדולות זכריה


מקרא

כתיב (נוסח הפסוק לפי מהדורת וסטמינסטר):
וחניתי לביתי מצבה מעבר ומשב ולא יעבר עליהם עוד נגש כי עתה ראיתי בעיני

מנוקד (נוסח הפסוק לפי מהדורת וסטמינסטר):
וְחָנִיתִי לְבֵיתִי מִצָּבָה מֵעֹבֵר וּמִשָּׁב וְלֹא יַעֲבֹר עֲלֵיהֶם עוֹד נֹגֵשׂ כִּי עַתָּה רָאִיתִי בְעֵינָי.

עם טעמים (נוסח הפסוק לפי מקרא על פי המסורה):
וְחָנִ֨יתִי לְבֵיתִ֤י מִצָּבָה֙ מֵעֹבֵ֣ר וּמִשָּׁ֔ב וְלֹֽא־יַעֲבֹ֧ר עֲלֵיהֶ֛ם ע֖וֹד נֹגֵ֑שׂ כִּ֥י עַתָּ֖ה רָאִ֥יתִי בְעֵינָֽי׃

תרגום יונתן (כל הפרק)

וְאַשְׁרֵי בְּבֵית מַקְדְשִׁי שְׁכִינַת יְקָרִי וּתְקוֹף דְרַע גְבוּרְתִּי כְּשׁוּר דְאֶשָׁא מוּקַף לָהּ סְחוֹר סְחוֹר מִדְעָדֵי וּמִדְתָאֵיב וְלָא יֶעְבַּר עֲלֵיהוֹן עוֹד שׁוּלְטַן אֲרֵי כְעַן גְלֵית גְבוּרְתִּי לְאוֹטָבָא לְהוֹן:

רש"י (כל הפרק)(כל הפסוק)

"וחניתי לביתי מצבה" - אחנה אצל ביתי להגין עליה מן המעמידים מבצר ומשחית שלא יציבו עליה ודוגמתו וכל צוביה ומצודת' (ישעיהו כט) ויש עוד לפתור מצבה כמו מצבא באל"ף

"כי עתה ראיתי" - צרתם בעיני אע"פ שעד הנה הסתרתי פני מהם

מלבי"ם (כל הפרק)(כל הפסוק)


"וחניתי לביתי", אז אחנה כמחנה ואנשי חיל לשמור את ביתי "מצבה מעובר ומשב", ר"ל מצבא עובר ומצבא שב, שלא יעבור צבא דרך ארץ ישראל וגם הצבא שכבר עבר וירצה לשוב דרך שם לא אניחנו לעבור שם, כי מבואר ביחזקאל שבאמצע א"י יהיה רצועה רחבה ע"ה מיל וארכה כארך א"י מן המזרח למערב שבאמצע רצועה זו יעמוד בהמ"ק וה' יחנה שם בקביעות, כי כל רצועה זו תהיה קדש לה' ולא יניח לצבא מלחמה לעבור שם, ועי"כ "לא יעבור עליהם עוד נוגש", כי יהיו נשמרים מן ה', "כי עתה ראיתי בעיני" ואשגיח עליהם כן פי' המפ', ולדעתי מ"ש כי עתה ראיתי בעיני מוסב עמ"ש הנה מלכך יבא לך, (ומ"ש


ביאור המילות

"וחניתי". עקר פעל חנה בא על מחנה צבא החונים בשדה ביום קרב:

"מצבה", כמו מצבא:

 

מצודות (כל הפרק)(כל הפסוק)

מצודת דוד

"וחניתי לביתי" - אשכון סביב לביתי להגן מצבא חיל עם מן העובר ושב דרך עליו ולא יעבור עוד על ישראל מי הנוגש לעבודה כאשר היה מאז כי עתה ראיתי בעיני להשגיח עליהם בעין חמלה עם כי עד הנה הסתרתי פני מהם

מצודת ציון

"מצבה" - כמו מצבא באל"ף

"נוגש" - דוחק ולוחץ

<< · מ"ג זכריה · ט · ח · >>