מ"ג זכריה ו א


מקרא

כתיב (נוסח הפסוק לפי מהדורת וסטמינסטר):
ואשב ואשא עיני ואראה והנה ארבע מרכבות יצאות מבין שני ההרים וההרים הרי נחשת

מנוקד (נוסח הפסוק לפי מהדורת וסטמינסטר):
וָאָשֻׁב וָאֶשָּׂא עֵינַי וָאֶרְאֶה וְהִנֵּה אַרְבַּע מַרְכָּבוֹת יֹצְאוֹת מִבֵּין שְׁנֵי הֶהָרִים וְהֶהָרִים הָרֵי נְחֹשֶׁת.

עם טעמים (נוסח הפסוק לפי מקרא על פי המסורה):
וָאָשֻׁ֗ב וָאֶשָּׂ֤א עֵינַי֙ וָֽאֶרְאֶ֔ה וְהִנֵּ֨ה אַרְבַּ֤ע מַרְכָּבוֹת֙ יֹֽצְא֔וֹת מִבֵּ֖ין שְׁנֵ֣י הֶֽהָרִ֑ים וְהֶהָרִ֖ים הָרֵ֥י נְחֹֽשֶׁת׃

תרגום יונתן (כל הפרק)

וְתָבֵית וּזְקָפֵית עֵינֵי וַחֲזֵית וְהָא אַרְבַּע רְתִיכַיָא נַפְקָן מִבֵּין תְּרֵין טוּרַיָא וְטוּרַיָא טוּרֵי דִנְחָשָׁא:

רש"י (כל הפרק)(כל הפסוק)

"וההרים הרי נחושת" - סימן על חוזק מלכיות הללו הבא להם מבין שני ההרים שהוא קשה ואמיץ שאלו ד' מרכבות שלוחי הקב"ה לתת ממשלת לד' מלכיות בבל ומדי ויון ואדום

מלבי"ם (כל הפרק)(כל הפסוק)


"ואשוב ואשא עיני", הנה במראה הראשונה ראה איש רוכב על סוס אדום שהוא מלכות יון שתפסה מלכות אחר דריוש, ועתה הראהו המלכיות שיעמדו בעולם עד אחרית הימים, וראה "ארבע מרכבות יוצאות", כל מרכבה היא מד' סוסים, כי כל מלכות היא מארבע מלכיות, שכל רוח מרוחות העולם מושל עליה מלכות אחרת ומושפעת משר מיוחד המקבל מאת המרכבה העליונה שחלוקה ג"כ לד' רוחות, כמ"ש בפי' מרכבת יחזקאל, וראה אותם "יוצאות מבין שני ההרים", כי ראה שיהיו חלוקות, ששתי מרכבות יצאו מהר המשחית ועתידים להרע לישראל, ושתי מרכבות יצאו מהר מועד להטיב עם ישראל, "וההרים הרי נחשת", כי מלכות בבל שהיתה מלכות הזהב ומלכות מדי שהיתה של כסף (כמו שראה אותם נבוכדנצר בחלומו), כבר חלפו מן העולם, ומעתה תתחיל מלכות יון שנמשלה בחלום נבוכדנצר לנחשת שהוא אחר הכסף:


 

מצודות (כל הפרק)(כל הפסוק)

מצודת דוד

"וההרים הרי נחושת" - כאלו המרכבות היו חזקות והלכו בין הרי נחושת ולא נשברו וירמז על חוזק המלכיות ההם

"ארבע מרכבות" - הם מרמזים על ארבע מלכיות שמשלו בכיפה וכאלו רוכבים במרכבות שהוא ענין גדולה וממשלה

"ואשוב" - חזרתי והרימותי עיני

מצודת ציון

"מרכבות" - העגלות שהסוסים מושכים אותם